Borská ulice je pro cyklisty bezpečnější

Zveřejněno v Z Plzně
Od - neděle, 21. listopad 2021 06:47
Borská ulice je pro cyklisty bezpečnější Foto: Alena Palkosková

V Borské ulici byla dokončena chybějící část cyklostezky. Stometrový úsek propojil už dříve hotové části stezky pro cyklisty.

"Tento úsek představoval bariéru mezi dvěma již dokončenými částmi stezky a byl dlouhodobě kritizován ze strany cyklistů a chodců. Po vzájemné domluvě se zástupci města Plzně převzal realizaci městský obvod Plzeň 3,“ vysvětluje první místostarosta obvodu Petr Baloun. Díky novému úseku se zvýší bezpečnost cyklistů i chodců v této části Borské ulice. Původní náklady na stavbu byly rozpočtovány na jeden milion korun. Podařilo se ale vysoutěžit cenu 910 tisíc korun. „Jsem rád, že funguje spolupráce mezi městem Plzeň a naším obvodem, a že jsme se domluvili na řešení, které vyhovuje všem,“ dodává místostarosta Ondřej Ženíšek. 

„Přestože se jedná v tomto případě pouze o úsek dlouhý sto metrů, jsem přesvědčen, že se právě zde počítá dvojnásob. Každé propojení a doplnění cyklostezek na území města přispívá ke zvýšení kvality infrastruktury a vylepšení podmínek pro rostoucí počet těch, kteří se chtějí po městě přepravovat na kole. Jsem moc rád, že jde o společný cíl města a městského obvodu Plzeň 3,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Stezka je navržena jako dělená s jedním pruhem o šířce jednoho metru pro cyklisty a přilehlým chodníkem šířky 2,25 metru. Cyklostezka je od vozovky oddělena silničním obrubníkem a bezpečnostním pásem o šířce minimálně 0,5 metru. Od chodníku je oddělena pásem z reliéfní zámkové dlažby. Povrch cyklostezky je z asfaltového betonu a chodníku z betonové dlažby. Stavba stezky trvala 2 měsíce.