Čtrnáctá základní škola oslavila své půlstoletí

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 29. květen 2024 13:28
Čtrnáctá základní škola oslavila své půlstoletí Foto: 14. ZŠ

Doubravecká 14. ZŠ slavila ve středu 22. května výročí 50 let od svého založení. Slavnostního zahájení se účastnila náměstkyně primátora pro oblast školství Lucie Kantorová. Přijela také ředitelka partnerské školy ze Žiliny Janka Halečková.

Mnozí z návštěvníků oslav vzpomněli na svá školní léta, někteří srovnávali současnou podobu školy a sportovního areálu s podobou, jakou měla v době jejich dětství. Jak se škola za léta své existence proměnila, si mohli pak všichni prohlédnout v jejích prostorách. Zájem ze strany veřejnosti byl veliký a organizátoři oslav si pro návštěvníky připravili doprovodný program, který oslovil jak děti, tak jejich rodiče. Na programu byla třeba stopovačka v prostorách školy, soutěže v tělocvičně, přítomní si mohli vybrat dárek na školním jarmarku nebo posedět u zákusku a kávy ve školní kavárně.

Pro ty, kteří již školní lavice opustili, byla připravena retro učebna vybavená řadou učebnic, pomůcek, výukových plakátů a dalších materiálů z minulých dekád. Dospělé zaujaly panely znázorňující průřez vývoje školy, někteří na dobových fotografiích hledali sebe či své spolužáky.

Že jde Čtrnáctka s dobou a neohlíží se pouze zpět, bylo patrné v každé z moderně vybavených učeben. Interaktivní tabule, počítače, tablety či virtuální realita, to už je běžná součást výuky současné mladé generace a splňuje požadavky 21. století.