Děkanem Fakulty zdravotnických studií ZČU zůstává Lukáš Štich

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 14. prosinec 2022 09:35
Děkanem Fakulty zdravotnických studií ZČU zůstává Lukáš Štich děkan FZS Lukáš Štich, Foto: ZČU

Dosavadní děkan Fakulty zdravotnických studií (FZS) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) Lukáš Štich povede fakultu i následující čtyři roky. Rozhodl o tom v úterý Akademický senát FZS. V tajném hlasování Lukáši Štichovi odevzdalo svůj hlas 9 z 10 přítomných senátorek a senátorů.

„Lukáš Štich, který byl jediným kandidátem na funkci děkana FZS, tak získal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů dvanáctičlenného Akademického senátu FZS a po jmenování do funkce rektorem ZČU zahájí své druhé funkční období, které potrvá do 27. března 2027,“ potvrdila mluvčí ZČU Šárka Stará.

V následujících čtyřech letech chce nadále pokračovat v obnově a budování laboratorního zázemí a vysoce specializovaných učeben fakulty, rozšiřovat stávající simulační centrum, dosáhnout rozšíření nabídky studijních programů fakulty a cíleně podporovat a dynamizovat mezinárodní vztahy fakulty.

Fakulta zdravotnických studií poskytuje vzdělání v bakalářských studijních programech Fyzioterapie, Ergoterapie, Ortotika-protetika, Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Radiologická asistence, Zdravotnické záchranářství a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. V kombinované formě je možno studovat program Všeobecné ošetřovatelství. V současné době vzdělává v nelékařských zdravotnických oborech přes 900 studentek a studentů.

PhDr. Lukáš Štich, MBA (*1985) vystudoval Fakultu pedagogickou ZČU, oborově se profiloval v oblasti informačních technologií. Od roku 2007 působil jako pedagog na katedře ošetřovatelství a porodní asistence FZS a jako lektor v rámci specializovaných komercializovaných kurzů nabízených univerzitou v rámci celoživotního vzdělávání. Má bohaté zkušenosti v oblasti zavádění ICT podpory výuky, v minulosti působil jako koordinátor projektů a lektor e‑learningových kurzů. Jako projektový manažer FZS se podílel na realizaci projektů z fondů EU a na řešení veřejných zakázek. Od března 2019 je děkanem FZS, významně se mimo jiného podílel na vybudování nových laboratoří a výukového simulačního centra fakulty.