Fakulty ZČU připravují plán výuky v novém režimu

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - středa, 6. květen 2020 16:34
ZČU ZČU - ilustrační foto

Podle usnesení vlády ČR ze dne 30. dubna 2020 týkajícího se dalšího zmírnění pandemických opatření v oblasti vysokého školství se mohou studenti od 11. května účastnit prezenční výuky až v 15členných skupinách. Na nový režim se připravuje také Západočeská univerzita v Plzni (ZČU).

Jednotlivé fakulty či přímo vyučující budou přesné informace o výuce zasílat studentům e-mailem. Plán výuky pro skupiny o maximálním počtu 15 osob fakulty Západočeské univerzity připravují v tomto týdnu. Důraz budou klást na prakticky zaměřené předměty, které nelze vyučovat distančním způsobem. Konkrétní náplň a systém, jak bude výuka probíhat, si však stanoví každá fakulta v závislosti na svých prostorových, technických a dalších možnostech.

Přesné informace pak získají studenti od své fakulty nebo přímo od vyučujících e-mailem, a to nejpozději tři pracovní dny před konáním dané výuky. Studenti tak nemusejí složitě zjišťovat, kdy mají přijít do školy a které předměty se budou vyučovat. Vše se s dostatečným předstihem dozví z e-mailu zaslaného fakultou či vyučujícím. „Nový režim na vysokých školách samozřejmě neznamená, že opět začne standardní výuka. Další zmírnění nám však přineslo nové možnosti a zjednodušilo situaci, abychom studentům mohli poskytnout vhodné podmínky pro splnění jednotlivých předmětů a postup do dalšího ročníku či řádné ukončení studia,“ komentuje nové vládní opatření rektor ZČU Miroslav Holeček.

I ve zmírněném režimu je účast na výuce dobrovolná. Avšak vzhledem k tomu, že cílem je umožnit dokončení všech předmětů, předpokládají pedagogové, že studenti pozvaní na výukové akce tuto možnost využijí. I nadále platí, že účastníci nesmějí mít akutní zdravotní obtíže odpovídajících virovému onemocnění, nesmějí mít nařízenou karanténu a musejí před první výukovou akcí poskytnout písemné čestné prohlášení, že v předchozích dvou týdnech se u nich nevyskytly příznaky virového infekčního onemocnění.