Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody

Zveřejněno v Politika
Od - pondělí, 6. červen 2022 12:33
Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody Zdroj: se souhlasem Ta Pravá Plzeň

Klasická slova Jana Wericha se stala mottem kandidáta politického uskupení Ta Pravá Plzeň, Jana Šneberka. Jeho vzdělání, životní zkušenost i rodinná tradice ho přivedly k myšlence zapojit se do volebního klání v letošních podzimních komunálních volbách. S čím do voleb jde? Která z oblastí života Plzeňanů by byla v jeho kompetenci v případě volebního vítězství?

Jan Sneberk1Proč jste se rozhodl kandidovat?
Od mládí mě zajímají věci veřejné. Moje osobní nastavení mi nedovoluje stát stranou, když se věci řeší - podle mého názoru - nesprávně, nesystematicky a s veřejnými prostředky se mrhá. Pokud se nepokusím s tím něco udělat, nemám právo jen neplodně nadávat na ty "nahoře". 

Máte z minulosti nějaké zkušenosti s politikou?
Nejsem politik, ale díky své profesi a jako občan města mám bohaté zkušenosti nejen s úřady, ale také s jednáním s občany města. Vím, jak město funguje. Jsem si jist, že už je opravdu čas přestat neplodně diskutovat nad malichernými nesmysly a začít pracovat. Nedělám si iluze, ale kdo mě zná, ví, že jsem vytrvalý až urputný a chci řešit příčiny, nikoliv následky. 
Kromě toho mě k tomu i zavazuje rodinná tradice. Moji předkové se o toto město jako radní a primusové (první z radních) starali po větší část 2. poloviny 18. století.

Které z oblastí se, v případě volebního úspěchu, chcete věnovat?
Mám blízko k životnímu prostředí a souvisejícím oblastem. Již při studiu na stavební fakultě ČVUT jsem si vybral tento směr a shodou okolností byla tématem mé diplomové práce Bolevecká rybniční soustava. Mojí profesí je odpadové hospodářství a i ve svém oboru se snažím o smysluplnost tohoto odvětví. Nemá smysl třídit 150 marginálních nesmyslů, když nejsou řešeny způsoby a procesy, jak vytříděnou surovinu využít. Jde o naše životní prostředí. Mám děti a nechci jim jednou přenechat vybydlené město, zemi.

Jaké příležitosti vidíte v rozvoji města právě v životním prostředí?
Město Plzeň má stále ještě zbytky zelených ploch a tak i potenciál jak je změnit v zelené oázy. Leckde se to už podařilo, ale na některých místech nás to ještě čeká. Jako první zrevitalizujeme Papírenský park, kde jsou naprosto nádherné vzrostlé stromy s jezírkem uprostřed. Do budoucna ideální místo pro parná léta. Dnes je to bohužel místo setkávání narkomanů a bezdomovců, všudypřítomných odpadků a dalších nehezkých věcí. 

Investiční akcí je pro uskupení Ta Pravá Plzeň, za které kandiduji, vybudování parku Viktoria navazujícího na Štruncovy sady směrem na Bolevák při Berounce. Každý Plzeňák bez ohledu na to, kde ve městě žije, by to měl mít maximálně 15 minut pohodlné chůze k nějakému parku, lesu, prostě do přírody.

Zároveň je třeba najít i vyváženost mezi přírodou a potřebnou infrastrukturou, například zvýšením počtu parkovacích míst. Na rozdíl od současného vedení města není mým cílem šikana řidičů, ale komplexní a vyvážený rozvoj mého rodného města.

Proč by občané měli volit uskupení Ta Pravá Plzeň a Vás?
Mám organizační schopnosti, technické vzdělání i myšlení a mám ´tah na branku´. Řeším příčiny a nikoliv jen následky. Slovy Jana Wericha: Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody. A kolegové – kandidáti v Té Pravé Plzni smýšlejí stejně jako já.