Kdo povede univerzitu? Akademici budou znovu volit 21. prosince

Zveřejněno v Politika
Od - pondělí, 14. listopad 2022 08:38
Kdo povede univerzitu? Akademici budou znovu volit 21. prosince ilustrační, foto: ZČU

Kdo se postaví 1. března 2023 do čela Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) zatím není jasné. Už jen do této středy je možné podávat návrh na kandidáta na rektora, Akademický senát ZČU bude nástupce Miroslava Holečka volit těsně před Vánoci – 21. prosince.

První volba se konala 31. října, ale ani jeden ze dvou kandidátů nezískal v prvním ani ve druhém kole potřebnou nadpoloviční většinu hlasů členů Akademického senátu ZČU. Proto byl vyhlášen další termín volby.

Proděkan Fakulty strojní Milan Edl obdržel od senátorů v prvním i druhém kole 28 hlasů, proděkan Fakulty elektrotechnické Jiří Hammerbauer získal v prvním kole 24 hlasů, ve druhém pak 26. Pro zvolení přitom bylo potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů 58členého Akademického senátu ZČU, tedy nejméně 30 hlasů.

Oba neúspěšní kandidáti mohou být navrženi znovu, ale klidně může být navržen další kandidát. Beseda s kandidáty na rektora se koná poslední listopadový den.

Akademický senát ZČU volí rektora ZČU, který nastoupí po současném rektorovi Miroslavu Holečkovi. Ten vedl univerzitu dvě po sobě jdoucí funkční období, kandidovat už proto nemohl. Zvoleného kandidáta na rektora jmenuje do jeho funkce prezident republiky, jeho mandát potrvá čtyři roky – od 1. března 2023 do konce února 2027.