Západočeská galerie zve na výstavu „Václav Karel: Obrazy, ilustrace, pohádkový svět“

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - pondělí, 14. listopad 2022 11:27
Západočeská galerie zve na výstavu „Václav Karel: Obrazy, ilustrace, pohádkový svět“ Ilustrační, foto: Visit Plzeň

Výstava děl Václava Karla je uspořádána ke 120. výročí umělcova narození. Západočeská galerie v Plzni má ve svých sbírkách několik autorových maleb a především ucelený soubor více než dvou desítek ilustrací k Erbenovým Českým pohádkám. Spolu s několika ukázkami knih tyto práce tvoří stěžejní část výstavy.

Výstava rovněž připomíná autorův význam v rámci plzeňského Sdružení západočeských výtvarných umělců, v němž se i navzdory krátkému působení výrazně prosadil. Z tohoto období výstava představuje jak jeho spolupráci s plzeňskými literáty, tak také několik raných maleb.

Kromě obrazů a ilustrací jsou na výstavě k vidění i unikátní fotografie Josefa Sudka, které zachytily Karlova díla, jež nenávratně zmizela, když byl v roce 1945 vybombardován jeho ateliér. Z existenčních důvodů se Václav Karel od druhé poloviny čtyřicátých let soustředil především na práci ilustrátora dětských knih a stal se velmi úspěšným a vyhledávaným autorem. Práce pro dětskou knihu postupně přibývala a k volné tvorbě se tak dostával už méně často; přesto vznikala řada zajímavých děl. Kladně se o nich vyjadřovala například výtvarnice Adriena Šimotová, s níž byl Václav Karel ke konci svého života v blízkém kontaktu.

Na vernisáži výstavy, která se uskuteční 15. listopadu od 17:00, promluví ředitel ZČG Roman Musil a autorka výstavy Petra Kočová.

Malíř, grafik, ilustrátor Václav Karel se narodil v roce 1902 a zemřel roku 1969. V letech 1916 – 1919 studoval u B. Dobiáše na odborné škole keramické v Bechyni, u V. Maška a F. Kysely na UMPRUM v Praze v letech 1923 – 1927 a u Maxe Švabinského a T. F. Šimona na AVU v Praze v letech 1927 – 1929. Věnoval se krajinomalbě a portrétu, v grafice se zaměřil na dřevoryt a na barevnou litografii. Od roku 1939 byl členem Umělecké besedy, od 1950 člen SČVU, od 1952 SČUG Hollar. Byl především poetickým a citlivým krajinářem, jehož cit a smysl pro kresbu prostředí se projevil i v práci ilustrační a je důkazem jeho vřelého vztahu k přírodě. Česká krajina se objevuje i v jeho ilustračních dílech. Dovedl mistrně charakterizovat pohádkový děj, který zasazoval do prostředí české vesnice. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byl zničen jeho ateliér i dům, ve kterém bydlel (dnes zde stojí Tančící dům). Celé jeho dosavadní dílo bylo zničeno, avšak díky umělcově přátelství s fotografem Josefem Sudkem se zachovala alespoň částečná fotodokumentace obrazů a kreseb.