Klatovská nemocnice odebírá rekonvalescentní plazmu

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - neděle, 1. listopad 2020 16:07
Nemocnice Klatovy Nemocnice Klatovy

Klatovská nemocnice začíná odebírat takzvanou rekonvalescentní plazmu od dárců, kteří prodělali a úspěšně se vyléčili z onemocnění covid-19. Jejich plazma totiž obsahuje protilátky, které zvyšují schopnost bojovat s koronavirovou infekcí, a transfuze tak může být u vybraných pacientů vhodnou léčebnou metodou. Nemocnice nyní hledá dárce této rekonvalescentní plazmy a vyzývá je, aby pomohli s léčbou dalších nemocných. S odběry začne pracoviště transfuzních služeb v tomto týdnu. Zájemci se mohou dozvědět více a dohodnout odběr telefonicky. 

„Při koronavirové infekci si vytvářejí někteří lidé specifické obranné protilátky proti tomuto virovému onemocnění. Nejvyšší koncentrace protilátek bývá u těch, kteří v souvislosti s onemocněním měli vysoké horečky či jiné významné příznaky nebo byli s tímto onemocněním hospitalizováni,“ popisuje vhodné dárce vedoucí lékařka pracoviště transfuzních služeb Klatovské nemocnice Jana Zítková. K dárcovství zve zejména ty, kteří onemocnění covid-19 prodělali v druhé vlně pandemie, tedy zhruba od srpna do současnosti. Odběr mohou absolvovat alespoň se 14denním odstupem od skončení nemoci respektive od ukončení izolace.

Odběr rekonvalescentní plazmy lze v Klatovské nemocnici provést dvěma tradičními způsoby. V první řadě přístrojovým odběrem samotné plazmy takzvanou plazmaferézou, anebo standardním odběrem krve, z níž se následně plazma oddělí. „Pro získání rekonvalescentní plazmy je vhodnější první varianta. Získáme z ní tři jednotky plazmy, zatímco z krve jen jednu jednotku, a odběr plazmy lze opakovat už po týdnu, zatímco odběr krve nejdříve po dvou měsících. Taková prodleva už ale snižuje výskyt protilátek,“ doplňuje vedoucí lékařka.

Zájemce o darování rekonvalescentní plazmy bude transfuzní pracoviště odebírat od 2. listopadu v termínu dohodnutém individuálně s dárcem. Poradenství a rezervace je poskytována na těchto telefonních linkách 376 335 863 nebo 732 916 196.

Jaké jsou předpoklady pro dárcovství rekonvalescentní plazmy?

 • Uzdravení po prodělaném onemocnění covid-19 (prokázáno PCR nebo vyšetřením protilátek) – onemocnění s příznakovým průběhem, tzn. horečka, kašel, dušnost
 • Onemocnění proběhlo v druhé vlně pandemie (od srpna do současnosti – odběr minimálně po 14 od skončení nemoci)
 • Věk 18 až 60 let a tělesná hmotnost 50 kg a více
 • Celkem dobrý zdravotní stav (i vzhledem k prodělané nemoci)
 • Muži, kteří nikdy před tím nedostali transfuzi krve
 • Ženy, které nebyly nikdy těhotné a nikdy před tím nedostaly transfuzi krve

Co vylučuje dárcovství rekonvalescentní plazmy?

 • Dlouhodobá onemocnění vyžadující trvalou léčbu (např. nemoci srdce, jater, ledvin, cukrovka)
 • Podstoupení invazivního zákroku v posledních šesti měsících (operace, endoskopická či artroskopická vyšetření)
 • HIV pozitivita, virová hepatitida
 • Rizikový životní styl (užívání drog, častý nechráněný styk s různými partnery)
 • Předchozí obdržená transfuze
 • Předchozí těhotenství