Klíčová ulice je uzavřená. Zborovskou už řidiči neprojedou!

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 14. únor 2022 13:22
Klíčová ulice je uzavřená. Zborovskou už řidiči neprojedou! ilustrační. Zdroj: město Plzeň

Od pondělí už řidiči neprojedou částí Zborovské ulice v Plzni. Důležitá dorpavní tepna se pro osobní i nákladní auta uzavřela kvůli rekonstrukci kanalizace. Znovu průjezdná bude až na konci června 2022.

„Důvodem uzavírky je rekonstrukce kanalizace a přepojení přilehlých nemovitostí ve zhruba čtvrtkilometrovém úseku mezi Samaritskou ulicí až k areálu Správy a údržby silnic Plzeňského kraje,“ vysvětlil generální ředitel VODÁRNY PLZEŇ Jiří Kozohorský. Průjezd veřejné dopravy bude zachován, stavbou budou moci projíždět spoje městské hromadné dopravy včetně trolejbusů s alternativním pohonem a vozidla Integrovaného záchranného systému.

Práce na rekonstrukci kanalizace ve Zborovské ulici se předpokládají až do konce června 2022. Stavba se dotkne vozovky a chodníků, začne úpravami trolejového vedení a skončí obnovou povrchů. „Nově navržená kanalizační stoka DN 300 bude provedena z kameninového potrubí v téměř čtyřmetrové hloubce, a to včetně obnovy kanalizačních přípojek. Díky úplné uzavírce poběží práce mnohem rychleji,“ uvedl technický ředitel VODÁRNY PLZEŇ Radovan Škarban.

Akce je spojena s navazující etapou v Doudlevecké ulici, která zahrnuje i obnovu důležitého vodovodního řadu o délce přes 400 metrů. Část prací se však bude provádět souběžně a poslední činnosti už budou probíhat mimo komunikaci maximálně do října 2022. V červnu 2022 se už předpokládá ve Zborovské ulici spuštění veškerého provozu. Předpokládané náklady činí 43,6 milionu korun bez DPH.

Rekonstrukce kanalizace ve Zborovské ulici není jedinou stavbou naplánovanou do čtvrti Doudlevce na jaro 2022. Plzeň společně se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje přestaví úsek komunikace procházející mezi Radobyčicemi a částí Doudlevce. Jednou z částí stavby je rekonstrukce průsečné křižovatky v severním předpolí Tyršova mostu, kde se kříží ulice Zborovská, Edvarda Beneše a České údolí, do podoby okružní křižovatky. S rekonstrukcí souvisí výstavba chodníků, schodiště do Českého údolí, zřízení nadzemního hydrantu, přeložky sítí, veřejného osvětlení a trolejového vedení. V rámci stavby jsou řešeny i vegetační úpravy. Termín zahájení je naplánován na březen, dokončení na září. Předpokládané stavební náklady jsou 20 milionů korun bez DPH.