Kraj i město chtějí více podporovat cyklistiku, vznikne i akademie

Zveřejněno v Plzeňský kraj ZAK
Od - středa, 7. prosinec 2022 09:27
Kraj i město chtějí více podporovat cyklistiku, vznikne i akademie zleva Petr Kubias, Vladimír Kroc, Rudolf Špoták, Tomáš Morávek. Foto: město Plzeň

Plzeňský kraj společně s městem Plzeň a Českým svazem cyklistiky dnes podepsal memorandum o významně vyšší podpoře cyklistiky. Skrze spolek Cyklistika Plzeňského kraje bude cílena podpora na děti a mládež do 23 let tak, aby byly podporovány jejich schopnosti a rozvoj kvalifikovanými trenéry a zároveň měli mladí cyklisté zázemí v širším záběru. Memorandum má platnost do konce roku 2025.

„Dosud byla podporována pouze silniční cyklistika, a to částkou 500 tisíc korun. Považujeme za důležité, aby se podpora dostala k ostatním cyklistickým disciplínám. Proto jsme se rozhodli významně navýšit finanční podporu pro děti a mládež,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták s tím, že nově bude podpora cílit kromě silniční cyklistiky také na dráhovou, MTB cyklistiku, cyklokros, kolovou a BMX.

Memorandum podepsali za město Plzeň Tomáš Morávek, radní pro oblast sportu, mládeže a tělovýchovy, za Plzeňský kraj hejtman Rudolf Špoták a náměstek Vladimír Kroc a za Cyklistiku Plzeňského kraje Petr Kubias, předseda spolku. Důvodem memoranda je podpora cyklistické akademie v Plzni. „Jsem moc rád, že vznikla konkrétní dohoda o spolupráci, která podporu cyklistiky zastřeší a vytvoří pro ni konkrétní rámec a oporu. Je to naše devátá sportovní akademie a věřím, že se osvědčí stejně jako ty stávající,“ řekl primátor Plzně Roman Zarzycký.

„Kromě fotbalu, hokeje, házené, triatlonu, atletiky, golfu, tenisu nám nyní přibyla cyklistická akademie. Jsem velmi rád, že akademie bude podporovat cyklistiku ve všech jejích disciplínách: silniční, dráhové a MTB cyklistice, v cyklokrosu, kolové a BMX,“ řekl na úvod radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš Morávek.

Za účelem podpory talentovaných cyklistů a především jejich vyhledávání napříč kluby v celém Plzeňském kraji byl založen spolek Cyklistika Plzeňského kraje. „Úkolem tohoto spolku bude vyhledávat a podporovat začínající i již úspěšné cyklisty mezi dětmi a mládeží do 23 let, a to přímo v jednotlivých oddílech. Dále bude zaštiťovat jejich další rozvoj, jejich přípravu v rámci domovského oddílu,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Vladimír Kroc. Cílem zmiňované podpory je zvýšení kvality a úrovně sportovní přípravy dětí a mládeže a zároveň podpora zajištění kvalifikovaných trenérů a současně odborníků v oblasti sportovní medicíny, rehabilitace, výživy apod.

„Kromě podpory samotných cyklistů je zásadní, aby byli odborně vzděláváni také jejich trenéři. Nesmí docházet k přetěžování mladých sportovců, musí mít odborné zázemí pro rehabilitaci a také zajištěnou pomoc v oblasti sportovní výživy. Jen tak lze dosáhnout kvalitních výsledků a nenechat sportovce od sportu odejít,“ doplňuje Vladimír Kroc.

„Podpis memoranda je krok, abychom vrátili velkou cyklistiku zpět do Plzně, která byla vždy líhní velkých talentů. Naším cílem bude vychovat cyklisty, kteří z Plzně jednou zavítají na Tour de France či mistrovství světa,“ dodal Petr Kubias, předseda spolku Cyklistika Plzeňského kraje. Spolek má za cíl vyhledávat a podporovat začínající cyklisty – děti a mládež do 23 let ve sportovních spolcích a cyklistických oddílech a zlepšit tak podmínky jejich přípravy.

„Memorandum upravuje obecnou formu spolupráce, konkrétní podoba bude předmětem dalších jednání a z nich vyplývajících dohod. Předpokládanou součástí spolupráce je i pravidelná finanční podpora cyklistické akademie ze strany města, která bude organizována prostřednictvím spolku Cyklistika Plzeňského kraj,“ vysvětlil Tomáš Morávek.

V Plzni aktuálně působí jedenáct cyklistických oddílů ve všech druzích cyklistiky. Dohromady sdružují přes 400 sportovců, přičemž v celém Plzeňském kraji bylo v roce 2022 aktivních 23 klubů a přes 600 sportovců. V současné době v Plzni působí dvě cyklistické akademie – v silniční cyklistice Roman Kreuziger Cycling Academy a v horské cyklistice MS Bike Academy.