Krušnohoří slaví páté výročí zápisu na seznam UNESCO! Slavit se bude v Jáchymově

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - úterý, 9. červenec 2024 19:50
Krušnohoří slaví páté výročí zápisu na seznam UNESCO! Slavit se bude v Jáchymově Ilustrační foto: Wikimedia Commons

V letošním roce uplynulo pět let od zápisu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. U příležitosti tohoto úspěchu proběhne 12. 7. v Jáchymově celodenní oslava s pestrým programem. Akci pořádá Karlovarský kraj ve spolupráci s Muzeem Sokolov, Muzeem Karlovy Vary, společností Montanregion Krušné hory – Erzgebirge a Destinační agenturou Krušnohoří. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

V uplynulých pěti letech se nám podařilo zapsat dvě významné památky na Seznam světového dědictví UNESCO. Kromě Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří jsou to také Slavná lázeňská města Evropy. Nyní bychom měli hodnoty těchto památek dále rozvíjet a předávat. A právě díky akcím, odborným konferencím, oslavám a prohlídkám památkových objektů je možné důležitá témata, jako jsou minulost našeho regionu a ochrana památek, veřejnosti předat, ale také spoluvytvářet hrdost na kulturní bohatství, které v kraji máme,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Vojtěch Franta s gescí v oblasti lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO.

V Královské mincovně Jáchymov proběhne od 10:00 konference, v rámci níž vystoupí také zástupci saské strany Krušných hor. Společně s českými kolegy se ohlédnou za předchozími pěti lety a přiblíží výhled památky do budoucna. Na náměstí Republiky se uskuteční slavnostní křest nové knihy Michala Urbana České Krušnohoří před rokem 1945 očima saských fotografů. K oslavám samozřejmě patří také hudba, o tu se postarají kapely Pološero, Steven’s a Shoe Cut.

V rámci doprovodného programu mohou zájemci absolvovat prohlídky významných jáchymovských míst, jako jsou Štola č. 1, muzeum Královské mincovny, Latinská knihovna, kostel sv. Jáchyma, Špitální kostel a další. Účastníci si mohou také vyzkoušet školu rýžování nebo si prohlédnout objekt, kde má vzniknout návštěvnické centrum UNESCO.

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, jak zní oficiální název společné česko-německé nominace, tvoří 22 součástí, z toho 17 se nachází na území Saska a pět v českém Krušnohoří. Českou část reprezentují Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti, Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník. Tyto části dokládají obrovský vliv, který měla těžba a zpracování rud na obou stranách pohoří na rozvoj hornictví a hutnictví po celém světě.

Program oslav:
Královská mincovna Jáchymov:
10:00 – 13:15 Konference „Památka světového dědictví Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří v letech 2019–2024, ohlédnutí a výhled do budoucnosti“
náměstí Republiky:
11:00 – 17:00 trhy na jáchymovském náměstí
13:30 – 14:00 slavnostní zahájení a křest knihy Michala Urbana (v případě špatného počasí bude přesunuto do muzea Královská mincovna Jáchymov)
14:00 – 14:40 koncert kapely Pološero – folk, acoustic / Karlovy Vary
15:00 – 15:40 koncert kapely Steven´s – blues rock / Karlovy Vary
16:00 – 16:40 koncert kapely Shoe Cut – funky, alternative / Karlovy Vary
Doprovodný program:
10:00 / 11:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 prohlídky Štoly č. 1 (vstupné 50,- Kč)
13:00 – 17:00 škola rýžování na prostranství před kostelem
14:00 prohlídka muzea Královská mincovna Jáchymov s průvodcem
15:00 – 17:00 prohlídka muzea Královská mincovna Jáchymov volně bez průvodce
15:00 – 17:00 prohlídka Latinské knihovny
15:30 komentovaná prohlídka od Štoly č. 1 přes Mauthausenské schody na bývalý lágr Svornost (sraz u Štoly č. 1)
15:40 komentovaná prohlídka kostela sv. Jáchyma
16:00 – 16:30 prohlídka budoucího návštěvnického centra UNESCO, č. p. 8
21:00 noční prohlídka Špitálního kostela