Matematici z ostrovské průmyslovky jsou nejlepší ze všech středních odborných škol v republice

Zveřejněno v Karlovarský kraj ZAK
Od - úterý, 14. květen 2024 10:59
Matematici z ostrovské průmyslovky jsou nejlepší ze všech středních odborných škol v republice Photo: SPŠ Ostrov

Dva týmy Střední průmyslové školy Ostrov se vydaly do Prahy na soutěž Matematický náboj, aby reprezentovaly školu v mezinárodním klání bystrých hlav. A byly úspěšné. Družstvo seniorů, složené ze studentů 4. a 3. ročníků (Matouš Blažek, Michal Bršťák, Filip Husák, Miroslov Chada a Štěpán Petr) dosáhlo v rámci republiky na 65. příčku. V České republice se soutěže zúčastnilo 146 gymnázií a středních odborných škol. Pokud bychom porovnali výsledky zúčastněných odborných škol, pak bylo družstvo ze SPŠ Ostrov z tohoto druhu škol nejlepší z celé České republiky .

V rámci mezinárodní soutěže, do které se zapojilo přes 600 škol z 12 zemí, družstvo SPŠ Ostrov obsadilo 269. příčku. 

Matematická soutěž pětičlenných družstev středních škol majících za úkol během 120 minut vyřešit co možná nejvíce příkladů ze šesti zadání se v ČR konala v Praze a Opavě. Řešitele k úspěchu vede jednoduchá strategie a taktika v rámci regulí. Jakmile tým vyřeší příklad, výsledky předá hodnotiteli a získá další zadání. Při určování pořadí hraje roli počet i obtížnost splněných úkolů. Organizátoři úlohy sestavují od jednodušších po složitějších, ale tak, aby si soutěž užili jak úspěšní řešitelé matematických olympiád tak i kreativní jedinci s otevřenou myslí. Zadavatelé soutěže tvrdí, že úspěch většinou nezávisí jen na schopnostech jednotlivých členů, ale i na efektivní týmové spolupráci. V Náboji nejde o bezduchou aplikaci postupů naučených ze školy, úlohy zpravidla vyžadují jistou dávku invence a důvtipu. Snaží se proto, aby příklady byly netradiční a pomáhaly rozvíjet představivost, logické myšlení a především zájem o matematiku.

Týmy soutěžily ve dvou kategoriích – Junioři a Senioři. V kategorii Junioři mohly soutěžit pouze týmy, jejichž členové jsou studenty nejvýše druhého ročníku střední školy nebo odpovídajících ročníků gymnázií. V kategorii Senioři soutěžily týmy středoškoláků v libovolném složení. SPŠ Ostrov reprezentovali zástupci obou kategorií. Družstvo juniorů ve složení Jan Havlan, Daniel Joudal, Otakar Kuzebauch, Tomáš Vít a Lukáš Zíka se má ještě co učit od svých starších kolegů, ale i tak je za 122. místo chválíme. A jak říká předsedkyně předmětové komise matematiky Milana Oberhofnerová: „V takové konkurenci lze za úspěch považovat i nebýt poslední.“