Město Plzeň rozdělí dalších 415 milionů, podpoří velké i menší projekty

Zveřejněno v Politika
Od - pátek, 10. únor 2023 11:11
Město Plzeň rozdělí dalších 415 milionů, podpoří velké i menší projekty ilustrační. Foto: Josef Krebs

Město Plzeň v roce 2023 rozdělí oproti původnímu plánu navíc 415 milionů korun. Peníze půjdou na kompletní rekonstrukci Pěnkavovy ulice na Slovanech, na navýšení finanční kompenzace pro PMDP, zrekonstruuje se za ně druhé patro základní školy v Liticích, vybuduje skatepark za Plazou i Predator park na okraji Skvrňan, provedou se další rekonstrukce bazénu na Lochotíně, vzniknou nové parkové cesty ve Špitálském lese a mnoho dalšího. Peníze jsou určeny i na přípravu projektových dokumentací a studií.

„Schválili jsme souhrnné rozpočtové opatření, které reaguje na aktuální vyhodnocení zdrojů a potřeb rozpočtu města a umožní nám tak navíc rozdělit téměř 415 milionů korun. Jedná se zejména o peníze, které máme ve svém Fondu rezerv a rozvoje a také o prostředky blokované na zpracování projektových dokumentací. Věřím, že každý Plzeňan někde toto finanční opatření uvidí, neboť peníze uvolníme do škol, sportovišť, dopravy, na bytové projekty, ale i do oblasti kultury, životního prostředí a podobně,“ uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO).

O částku 347 mil. Kč bude posílen rozpočet výdajů na rok 2023. Objemově nejvýznamnějším opatřením je posílení transferu na úhradu prokazatelné ztráty pro Plzeňské městské dopravní podniky ve výši 74,7 milionu korun. „Z těchto peněz budou uhrazeny zvyšující se náklady na energie a pohonné hmoty a další. Prokazatelná ztráta dopravního podniku roste ale nejen kvůli tomu. Důvodem je i to, že nám stoupá počet cestujících, tedy roste dopravní výkon, kdy letos MHD najede o 253 tisíc vozokilometrů více než vloni, zavádíme nové linky, do ztráty se promítají i nově zavedené slevy pro cestující, rostoucí úroky z půjček a podobně,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar (STAN).

V řadě oblastí se město připravuje na akce, proto nechává zpracovávat projektové dokumentace a další potřebné podklady, a to například pro: výstavbu bytového domu Světovar, polyfunkčního domu Kreuzmannova, zástavbu proluky v Plachého ulici i proluky Na Jíkalce, ověřovací studii pro přístavbu 7., 10., 21. a 22. základní školy, jež by umožnily významně navýšit kapacity. Pokračuje projektová příprava denního stacionáře Človíček a další. „Na zpracování či posílení výdajů na projektové dokumentace na nové záměry města bylo vynaloženo celkem 66,5 milionů korun,“ doplnil primátor.

„Mám radost, že Zastupitelstvo města Plzně schválilo peníze na projekt záchrany Kulturního domu Peklo,“ uvedl technický náměstek Pavel Bosák (Piráti). Peníze, a to šest milionů korun, půjde na projektovou přípravu, která souvisí s uvažovanou rekonstrukcí společenského sálu v objektu Pekla. Příprava bude navazovat na akci „Dělnický dům Peklo – Studie nového využití“, jež byla zpracována v roce 2013 a řešila kromě nového využití i novou přístavbu. Nový projekt by navázal zejména na provedené průzkumy, které je nezbytné aktualizovat.

Na zmíněné posílení rozpočtu výdajů pro rok 2023 navazuje schválení účelových blokací ve Fondu rezerv a rozvoje města Plzně a ve Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů, a to v celkovém objemu 68 milionů korun. Zdrojem pro blokace byly opět volné prostředky těchto fondů. Zablokování prostředků pro daný účel umožňuje prioritně zajištění finančního krytí pro následné provozní výdaje související zejména s realizací investic v r. 2023, záměrem pokračování posílení výdajů v dalších letech, či zajištění víceletého financování u vybraných projektů.