Mladí vědci z jedenácti zemí zkoumají v Plzni nádorové a imunitní buňky

Zveřejněno v Aktuálně ZAK
Od - pondělí, 12. září 2022 08:30
Mladí vědci z jedenácti zemí zkoumají v Plzni nádorové a imunitní buňky rektorka UK Milena Králíčková, foto: LF UK

V Plzni minulý týden začal druhý ročník mezinárodní letní školy zabývající se pokročilou analýzou jednotlivých buněk. Spojila se dvě plzeňská výzkumná centra a dvacítka studentů nyní získávají cenné zkušenosti od profesionálů v oboru.

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni (LFP) Univerzity Karlovy a výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni teď nabízejí studentům biologie či bioinformatiky jedinečnou možnost pochopit přímo v laboratořích nádorové a imunitní buňky.

Letní škola trvá osm dní a účastní se jí studenti – budoucí vědci a lektoři – z jedenácti zemí. Zkušené i velmi mladé studenty, kteří teprve stojí na začátku svých vědeckých kariér, vybírali organizátoři v důkladném výběrovém řízení. Rozhodoval popis jejich práce a předpokládané využití vědomostí, jež v kurzu získají. „V porovnání s prvním ročníkem, který se konal v roce 2020, to bylo náročnější, protože se nám přihlásilo více studentů, a všichni měli svá pro a proti. Nakonec jsme vybrali dvacet nejvhodnějších,“ říká jedna z organizátorek Monika Holubová z LFP.

Úvodní den letní školy byl přednáškový, v dalších dnech už studenti zamířili především do laboratoří. Přípravu vzorků pod vedením hlavní supervizorky Valentiny Caputo z London South Bank University absolvují v prostorách Biomedicínského centra, následnou analýzu dat pod dohledem hlavního supervizora Irose Barozziho z Medical University of Vienna už budou provádět v laboratořích centra NTIS FAV, kde se budou studenti také školit v možnostech samotné bioinformatické analýzy jednotlivých buněk. Získají tak znalosti a dovednosti, které budou moci využít v rámci svého výzkumu, a to jak základního, tak aplikovaného, jako např. imunoterapii národových onemocnění.

Podle další organizátorky Lucie Houdové z FAV vznikla letní škola díky šťastnému setkání. „Díky dlouholeté spolupráci s Českým národním registrem dárců kostní dřeně jsem se vyskytla v pravý čas na pravém místě, a to v kanceláři dr. Holubové, která právě řešila receptory takzvaných NK buněk, které hrají důležitou roli u alogenních transplantací kostní dřeně, tedy oblast, jíž jsme se v rámci spolupráce s registrem dárců zabývali i my,“ uvedla Lucie Houdová.

Ona i Monika Holubová dobře věděly, že pro profesionální růst mladých vědců jsou podobné kurzy potřebné, nicméně vysílání studentů do zahraničí je zároveň také finančně nákladné. „A tak jsme se rozhodly přivézt kurzy k nim a zároveň si řekly, že je chceme pořádat zcela zdarma. Single-cell analýza je sice velice nákladná, ale díky sponzorům se nám podařilo získat prostředky,“ dodala Monika Holubová. „Bez nich by se škola nekonala,“ podotkla Lucie Houdová. „Dokonce se při letošním ročníku z některých účastníků první letní školy stali přednášející a supervizoři,“ dodala.