Most v Holýšově se otevřel o měsíc dřív, zavřený byl od března

Zveřejněno v Z regionu
Od - úterý, 1. listopad 2022 09:49
Most v Holýšově se otevřel o měsíc dřív, zavřený byl od března Foto: KÚ

Opravený silniční most v Holýšově přes řeku Radbuzu byl v pondělí uveden oficiálně do provozu. Most, který je zásadní spojnicí mezi Holýšovem a Novým Dvorem, byl dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Jeho rekonstrukce stála 25 milionů korun, opravit jej nechala holýšovská radnice, Plzeňský kraj přispěl čtyřmi miliony korun. Most už opět slouží silniční dopravě i pěším v rozsahu, jako před zahájením rekonstrukce.

„Most přes řeku Radbuzu je velmi důležitý pro řadu podniků v průmyslové zóně i pro dopravu dětí do škol. Denně zde dojíždí jen v těchto místech dvacítka dětí do základních škol. Nedaleko mostu je speciálně pro ně na levém břehu řeky Radbuzy zřízena autobusová zastávka. Most je využíván také turisty, chodci, cyklisty. V neposlední řadě je most využíván pro dopravu vytěženého dřeva,“ říká náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek s tím, že rekonstrukce byla nutná vzhledem k masivnímu zatékání do nosné konstrukce mostu. „Zatížitelnost mostu by tak vlivem zatékání výrazně klesala. Rekonstrukcí bude prodloužena i životnost, provedením kvalitního izolačního systému a odvodnění,“ dodává.

Hlavním základem rekonstrukce bylo odstranění zatékání do mostu, provedení nové hydroizolace a statického zesílení nosného oblouku. Po odstranění svršku mostu (v podstatě zůstal pouze základní, stávající oblouk sloužící jako základ) a zádržného systému bylo nutné obnažit násyp nad obloukem, se stávajícím obloukem spřáhnout novou desku a podélná výztužná žebra – na těchto žebrech pak byla vybetonována nová železobetonová deska. Provedením rekonstrukce došlo ke zvětšení zatížitelnosti, kvalitnějšímu odvodnění mostovky a celého mostu. Most byl uzavřen od března letošního roku, plánovaná rekonstrukce měla trvat do konce listopadu.

Původní most byl dřevěný a nesl název Ovčí most, pravděpodobně podle ovcí, které po něm kdysi přecházely. V roce 1927 byl dřevěný most nahrazen železobetonovým.