Na Plzeňské dny urgentní medicíny zavítali záchranáři z celé republiky

Zveřejněno v Z Plzně
Od - sobota, 25. únor 2023 09:50
Na Plzeňské dny urgentní medicíny zavítali záchranáři z celé republiky Foto: ZZS PK

V rámci letošního ročníku si mohli návštěvníci poslechnout přednášky od špičkových odborníků z mnoha oborů. Úvodní blok zahájily přednášky chirurgických oborů a jejich spolupráci se ZZS.

Dalšími bloky pak byla například psychiatrie nebo paliativní medicína v terénu, která se práce záchranářů stále více dotýká. Blok ze života ZOS přiblížil nové technické možnosti operačních středisek i velmi nelehkou a palčivou práci operátorů tísňové linky 155.

Páteční program posluchače uvedl do právní problematiky týkající se jejich výkonu práce a stěžejních témat. Přednášky z kriminalistiky a soudního lékařství byly ukončeny nezvyklým přáním ze strany kriminalistů – “Pozor, kam na místě činu šlapete.”

Dvoudenní blok Plzeňských dnů urgentní medicíny slavnostně ukončil ředitel Zdravotnické záchranné služby. S ukončením dvoudenního programu proběhlo i pozvání na příští ročník.