Návštěvám vstup zakázán. Tatínkové ale k porodům mohou

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 9. říjen 2020 12:41
Lochotínský areál FN Plzeň Foto: Lochotínský areál FN Plzeň

Na dalších 14 dní jsou na základě usnesení vlády zakázané návštěvy v nemocnicích. Výjimku mají návštěvy nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění a přítomni mohou být i otcové u porodu.

"V případě uvedených výjimek platí, že návštěva musí být zdravá a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění," uvedla mluvčí Fakultní nemocnice v Plzni Gabriela Levorová. Návštěva umožní zdravotníkům změřit svou tělesnou teplotu před vstupem do prostor lůžkové stanice, osoba se zvýšenou teplotou nebude vpuštěna k návštěvě, návštěvy pacienta nesmí být v karanténě. Návštěva pacienta musí mít celou dobu pobytu na lůžkové stanici personálem pracoviště vydanou jednorázovou roušku, na JIP i ochranný jednorázový oděv a musí dodržovat nastavená hygienická pravidla. Před vstupem na lůžkovou stanici návštěva provede důkladnou dezinfekci rukou. Návštěvní hodiny nemocnice se řídí Vnitřním řádem FN Plzeň.