Nenechte si ujít pozoruhodnou výstavu v "Galerii 13"!

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - neděle, 10. březen 2024 07:47
Nenechte si ujít pozoruhodnou výstavu v "Galerii 13"! Foto: Aleš Bukovský

Ve čtvrtek 7. března se za hojné účasti návštěvníků uskutečnila v přednáškovém sále Galerie 13 vernisáž výstavy obrazů výtvarníka, básníka, spisovatele a milovníka Ferdy Mravence Stanislava Bukovského Inspirace Orwellem.

Plzeňský výtvarník a letošní jubilant Stanislav Bukovský zde představuje své velkoformátové kresby inspirované Orwellovou Farmou zvířat. Bukovského tušové kresby zobrazují nejen zvířata, ale i lidi, s nimiž si zvířata ‚vyřizují své účty. Podstatou sdělení je v souladu s předlohou humorně podaná absurdita, fantazie, která však nepostrádá odezvu v realitě. Podobenství jako literární útvar, jehož tradice se odvíjí již od biblických textů a Ezopových bajek a objevuje se i v pohádkách a moderní literatuře, bylo ilustrátorům odjakživa vděčným prostředkem při výtvarném zpracování zvolených témat.

Vedle kreseb inspirovaných George Orwellem jsou na výstavě k vidění i práce věnované autorovým přátelům – básníkům, ilustrace citátů z děl různých autorů, a v neposlední řadě také dílo inspirované osobností Franze Kafky. Všechna díla spojuje určitá kontroverznost těmto autorům vlastní, odlehčená humorným pojetím zpracování. Obdobu bychom mohli najít třeba v Ladově Hospodské rvačce nebo Zabíjačce, jež jsou vlastně roztomile zobrazenými horory.

Pořadem prováděl a přítomné dobře bavil Jiří Hlobil.

Výstavu v přednáškovém sále ZČG v Pražské 13 je možné navštívit zdarma každý den kromě pondělí od 10:00 do 18:00 do 28. dubna.

Stanislav Bukovský (*13. 4. 1944) byl původním povoláním konstruktér ve Škodovce; již od dětství se ale věnoval výtvarnému umění. V roce 1967 se spolu s několika přáteli stal spoluzakladatelem výtvarné skupiny Intensit, která v omezené míře existuje dodnes. Roku 1977 se společně s dalším členem skupiny Intensit Antonínem Lněničkou podílel na založení Keramického střediska při cihelně v Černicích, které se pod jejich vlivem proměnilo v pracoviště zaměřené na uměleckou výrobu. V roce 1990 se Stanislav Bukovský stal ředitelem Městského kulturního střediska (pozdější Esprit). Od roku 1992 pracuje ‚na volné noze‘ jako výtvarník a výstavář. V roce 1991 se Stanislav Bukovský stal spoluzakladatelem Spolku za starou Plzeň. Pro Magistrát města Plzně připravil řadu tematických výstav zaměřených na historii města či významné osobnosti s ním spjaté. Řadu výstav připravil i pro SVK PK, Knihovnu města Plzně, Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem, a některé uskutečnil i v dalších městech plzeňského regionu. Věnuje se ochraně památníků, od Ministerstva obrany České republiky obdržel plaketu za péči o válečné hroby a získal i další ocenění, mezi jinými od Československé obce legionářské. Je členem Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. Od konce šedesátých let uspořádal řadu samostatných a zúčastnil se mnoha skupinových expozic výtvarných prací. Ke svému životnímu jubileu chystá řadu výstav, kromě této výstavy v Západočeské galerii také v Galerii Jiřího Trnky, v mázhausu plzeňské radnice či na zámku v Nebílovech.