Nová hejtmanka Plzeňského kraje: První prioritou je zvládnutí koronavirové krize

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - čtvrtek, 12. listopad 2020 13:26
20201112_110501 Foto: M. Osvaldová

Zvládnutí koronavirové krize je podle nové hejtmanky Ilony Mauritzové (ODS) první prioritou nového vedení Plzeňského kraje. "Je mi velkou ctí, že jsem byla zvolena a dostala jsem hlasy pro to, abych mohla vykonávat hejtmanskou funkci. Budu ji vykonávat s pokorou a s tou největší odpovědností vůči lidem našeho kraje," prohlásila nová hejtmanka.

Jaké jsou hlavní priority kraje? Pro nás jsou hlavní priority zdravotnictví, kvalitní vzdělání, životní prostředí a doprava. V rámci koaliční smlouvy jsme si určili takové desatero, o kterém víme, že bychom rádi naplnili. Úplně první prioritou je zvládnutí koronavirové krize. V současné době jsou největším problémem senioři a celkově ohrožené skupiny lidí, které jsou nemocní. Ty my potřebujeme chránit. Chceme udělat vše pro to, abychom co nejrychleji zdokonalili komunikaci mezi občany, abychom jim uměli vysvětlovat opatření. A právě i v různých pečovatelských domech zvýšili jejich bezpečí.

Jak budete zabezpečovat ochranu v domovech pro seniory? Chtěla bych s ředitelem Krajské hygienické stanice prověřit dodržování hygienických norem, aby byl v domovech pro seniory dostatek ochranných pomůcek, dezinfekce, roušek, rukavic. Chceme to řešit tak, aby prostředí bylo pro seniory bezpečné. A také abychom věděli, že jsme udělali maximum.

Ve svém projevu jste mluvila o zefektivnění zdravotnictví. Co to konkrétně znamená? Myslíme si, že bychom se měli zabývat novým řízením zdravotnictví. Zdravotnický holding je oddělený od nemocnic. Chtěli bychom tuto koordinační činnost propojit s našimi krajskými nemocnicemi, mít dostupnou péči pro naše občany. A pro tuto péči získat co největší podporu od pojišťoven.

Velkým tématem je Sušická nemocnice. Co s ní plánujete? Vždy jsme říkali, že respektujeme názor dvou skupin obyvatel Sušice. Úmyslně říkám dvou. Jedna si přeje, aby nemocnice zůstala městu Sušice, ale kraj přispíval na péči. Druhá skupina si přeje, aby se nemocnice začlenila do nemocnic Plzeňského kraje. My jsme se zavázali k tomu, že uděláme pracovní skupinu, v rámci které zanalyzujeme tu situaci, která tam je. To nejlepší řešení ve prospěch lidí a ve prospěch nemocnice či lékařů se budeme snažit naplnit. V pondělí do Sušické nemocnice jedeme s mými kolegy z rady. Budeme se snažit zabránit tomu, aby lékaři odešli. Chceme jim tam říci, že jsme připraveni i v této nelehké situace pomoci.

Mauritzová: Jestli jako poslankyně skončím, se ještě poradím

Aktuálně jste také poslankyní, což se některým nelíbí. Složíte mandát nebo ne? Víte, situace je velice složitá. Jedeme tam na padesát procent, střídáme se ve sněmovně ve skupinách. Vždy jsem říkala, že chci vykonávat funkci hejtmana na sto procent. Zdůrazňovala jsem, že nebudu kandidovat v roce 2021 do Poslanecké sněmovny a zároveň, že se o tom, jakým způsobem bych mohla ukončit svůj mandát, poradím na regionální radě ODS a v nové radě Plzeňského kraje.

To znamená, že se o tom teprve rozhodne? Ano, ráda bych se poradila i se svými kolegy ve sněmovně. Jsem členkou výboru pro zdravotnictví a to považujeme v současné době za velice zásadní a důležité.

Kraj bude mít tři neuvolněné náměstky. Nebude to problém? Myslím si, že ne. Je to spíše proto, abychom ukázali, že to myslíme vážně. Věřím tomu, že bude postupně více přibývat těch uvolněných.

Kraj v minulých letech hospodařil dobře

Počítáte s tím, že si budete muset vzít příští rok úvěry? Jsme si vědomi toho, že se zkrátí příjmy Plzeňského kraje. Nicméně jsme připraveni se zabývat rozpočtem tak, abychom si úvěr vzít nemuseli. Kraj hospodařil v minulých letech velice dobře, má i rezervy. Kdybychom si brali úvěr, tak by to byly překlenovací finanční prostředky, a to zejména na zafinancování projektů, které by kraj získal.

Takže se s tím zatím nepočítá? Zatím s ním nepočítáme.

Ilona Mauritzová, současná poslankyně a zastupitelka města Plzně, je absolventka plzeňské Pedagogické fakulty působila po studiu na pražské tělovýchovné škole. Později se profesně zaměřila na budování vzdělávacího zařízení zaměřeného na rekvalifikace nezaměstnaných, včetně nevidomých osob. Její úspěšné podnikání zahrnovalo založení soukromé střední zdravotnické školy s pomaturitním vzděláváním a následně i vyšší zdravotnické školy v Plzni. V roce 2001 začala budovat úplně první vysokou školu pro nelékařská zdravotnická povolání v naší zemi. V roce 2008 ji transformovala ve Fakultu zdravotnických studií Západočeské univerzity a stala se její děkankou. Čtyři roky také vedla celou Západočeskou univerzitu, když velmi úspěšně vykonávala funkci rektorky.