Nové byty chce Plzeň postavit na Světovaru, v Liticích i na Borech

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 10. říjen 2022 07:55
Nové byty chce Plzeň postavit na Světovaru, v Liticích i na Borech Polyfunkční dům v ulici Kreuzmannova, Zdroj: Projektový ateliér ASSA, s.r.o.

Město Plzeň pokračuje v další výstavbě městských nájemních bytů. Pro vytipovaných dvanáct lokalit ve vlastnictví města se zpracovávají zastavovací studie a některé z nich včetně vizualizací už má město k dispozici. Jedná se o výstavbu dvou bytových domů v areálu Světovar, kde by mohlo vzniknout 74 bytů pro mladé rodiny, seniory nebo osoby se sníženou pohybovou schopností. Dalších 15 startovacích bytů pro mladé vznikne zastavěním dvou proluk v ulicích Plachého a Na Jíkalce. V Kreuzmannově ulici by mohl vyrůst polyfunkční dům zejména také pro mladé rodiny.

„Plzeň zkolaudováním 179 bytů v Zátiší a nových bytů v Plachého 52 se stavbou městského nájemního bydlení neskončila. Nadále připravujeme plány na výstavbu bytových domů pro konkrétní cílové skupiny obyvatel města. Jedná se zejména o nejvíce ohrožené osoby bytovou nouzí – o mladé lidi do 35 let a seniory, tedy ty, kteří jsou na začátku a na konci své pracovní kariéry. V první etapě městská schválila osm lokalit, kde pracujeme na projektové přípravě přibližně 400 nových bytů. Pro pět z nich už máme vizualizace a zastavovací studie hotové. Ve druhé etapě jsme vybrali čtyři další místa, u kterých studie zjistí, zda je možné v území zahájit bytovou výstavbu. Zde by mohlo do pěti let vzniknout dalších 200 bytů,“ uvedl David Šlouf, náměstek primátora pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem města.

Město se s novou výstavbou zaměřuje na tyto lokality: Světovar, Plachého, Na Jíkalce, ulice Na Kovárně, Tylova – Korandova, Domažlická – Vejprnická, Pod Záhorskem a v Liticích. Pro další možnou výstavbu prověřují studie proveditelnosti tato místa: ulice Boetingerova, Divadelní, Pařížská a křižovatka Vejprnická – Skvrňanská.

„Kromě novostaveb pracujeme na rekonstrukcích stávajících bytů. K úpravám nájemních městských bytů dojde v ulicích Kotkova, Kalikova, Smetanovy sady, Thámova, Bolzanova nebo Tělocvičná,“ doplnil náměstek David Šlouf.

K dispozici již má město vstupní studie a vizualizace pro následující výstavbu:

Bytový dům v areálu Světovar, zástavba lokality A5

Studie počítá s výstavbou bytového domu s celkem 40 byty (20 bytů o velikosti 1+kk, 20 bytů o velikosti 2+kk) s balkony, sklepními prostory, technickou místností a dalším zázemím (kolárna, kočárkárna). V domě vzniknou také dvě komerční plochy přístupné z Koterovské ulice. Vybuduje se 38 parkovacích stání (převážně v podzemní garáži) a dvě parkovací stání na ulici s nabíječkou pro elektroauta. Některé byty jsou navrženy také s ohledem na možný požadavek bydlení pro seniory a osoby s omezenou schopností pohybu – velké koupelny s prostorným sprchovým koutem, dostatečný prostor kolem WC, minimum dveří.

Obrázek2

Navržený objekt se nachází v zastavěném a zastavitelném území města mezi ulicemi Koterovská, Slovanská alej a Sladová, studie proveditelnosti počítá s domem o pěti nadzemních podlažích s výraznými zelenými prvky na fasádě v betonové stěrce s 3D reliéfem, dále se zelení na terasách a lodžiích. Ploché střechy jsou řešeny s extenzivní zelenou skladbou, která zlepšuje mikroklima, zachycuje dešťovou vodu, prach a nečistoty z ovzduší, snižuje hladinu hluku v zástavbě. Na střeše podzemního patra směrem do vnitrobloku je navržena klidová pobytová zahrada, která dále navazuje na komunitní zahradu pro obyvatele domu.

Bytový dům v areálu Světovar, zástavba lokality E

Druhý navržený dům bude podle studie proveditelnosti situován naproti výše popsanému domu podél Koterovské ulice. Mezi domy vznikne nová ulice. Dům s pěti nadzemními podlažími počítá se 34 byty (14 bytů o velikosti 1+kk, 20 bytů o velikosti 2+kk), 35 parkovacími místy v objektu a třemi parkovacími stáními na ulici s nabíječkou pro elektroauta. Bytový dům počítá se sklepními prostory, technickou místností a dalším zázemím (kolárna, kočárkárna).

Obrázek3

Dům je navržen se zelenou střechou, zelení na římsách a vertikální zelenou fasádou, která zabraňuje přehřívání a sálání tepla z budovy, hospodaří s jímanou dešťovou vodou, pohlcuje hluk z okolí, snižuje prašnost a vytváří výrazný estetický prvek. Obyvatelé domu budou mít k dispozici klidovou pobytovou zahradu ve vnitrobloku a střešní zahradu s pergolou.

Bytový dům v lokalitě Zátiší, Kreuzmannova ulice

Obrázek4

Jedná se o polyfunkční dům skládající se ze dvou objektů spojených propojovacím krčkem, kdy jeden objekt má přízemí a první nadzemní podlaží, druhý pak přízemí a dvě nadzemní podlažní patra. Byty jsou určeny zejména pro mladé nájemníky a mladé rodiny. Celkem se v obou objektech nachází 23 bytů o velikosti 1+kk, 1+1, 2+kk a 3+kk o velikosti 48–66 m2. Samozřejmostí jsou ke každému bytu sklepní kóje o velikosti 9–11 m2. Projekt má v sobě zakomponovanou nejen zelenou střechu, ale i zelené ochozy balkonů, takže se efektivita snoubí s atraktivností.

Startovací byty, zástavba proluky v ulici Na Jíkalce

Vstupní studie navrhuje zastavit proluku v ulici Na Jíkalce bytovým domem s 10 startovacími byty pro mladé (6 bytů o velikosti 2+kk, 4 byty o velikosti 3+kk). Dům s šesti nadzemními podlažími svou výškou naváže na sousední objekty. Svým obyvatelům nabídne kromě bytů i sklepní prostory, technickou místnost a další zázemí (kolárnu, kočárkárnu), šest parkovacích stání v objektu a pět parkovacích míst na vedlejším pozemku.

Obrázek5

Charakteristická pro dům budou velkoplošná francouzská okna, hlavní vstup a poslední patro jsou navrženy s dřevěným fasádním obkladem. Obyvatelé bytů v druhém nadzemním patře mají navrženy do vnitrobloku přímo přístupné zahrádky, ostatní byty pak balkony a terasy. Střechy domu jsou opět projektovány s extenzivní zelenou skladbou díky skvělým technickým a dalším vlastnostem.

Startovací byty, zástavba proluky v ulici Plachého

Obrázek6

Studie proveditelnosti navrhuje zástavbu proluky v Plachého ulici bytovým domem s pěti startovacími byty pro mladé (dva byty o velikosti 2+kk, tři byty o velikosti 3+kk). Navržený dům má jedno podzemní patro (částečně zapuštěný suterén) a tři nadzemní podlaží. Byty disponují balkony nebo lodžií, obyvatelé mohou využívat také sklepy, čtyři parkovací stání pro auta a střešní terasu. Právě plochá střecha domu je opět řešena částečně s extenzivní zelenou skladbou, ve zbytku střechy studie počítá s vytvořením zahrady pro obyvatele domu.