Plzeň žádá dotaci 25 milionů, chce podpořit i domovníky

Zveřejněno v Z regionu
Od - neděle, 2. říjen 2022 07:53
Plzeň žádá dotaci 25 milionů, chce podpořit i domovníky ilustrační, foto: město Plzeň

Rada města Plzně schválila přípravu a podání žádosti o dotaci na projekt nazvaný Podpora dostupnosti bydlení v Plzni. O peníze požádá z Operačního programu Zaměstnanost +. V případě získání dotace půjdou peníze na řadu aktivit, mimo jiné i na činnosti domovníků ve vybraných plzeňských lokalitách. Na projekt za 25 milionů korun má zajištěnu finanční spoluúčast ve výši 2,5 milionu korun.

„Projekt chceme zaměřit na komplexní podporu při řešení bytové nouze. Cílem je podpořit klienty partnerské organizace NADĚJE i Obytné zóny Sylván při zabydlování v bytech ve vlastnictví města a rozšířit a profesionalizovat poskytované služby. Důraz bude kladen na včasné odhalení a zásah u lidí ohrožených bytovou nouzí,“ přiblížil David Šlouf, náměstek primátora pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem. V případě získání dotace budou finance rozděleny v poměru 56 % pro Plzeň, 4 % pro Obytnou zónu Sylván a 40 % pro organizaci NADĚJE.

Žádost je rozdělena na dva typy aktivit. První bude zajišťovat NADĚJE a jde o podporu zabydlování a podporu v bydlení. Organizace poskytne sociální podporu v bydlení obyvatelům deseti nově přidělených bytů ve vlastnictví města. „Hlavním cílem aktivity je podpora přechodu cílové skupiny ze stavu bytové nouze do stavu bydlení a podpořit udržení bydlení dlouhodobě,“ popsal David Šlouf. Aktivita podporuje rychlé zabydlení do standardních bytů s nájemní smlouvou na min. 12 měsíců a s nabídkou podpory dle individuálních potřeb.

Druhý typ aktivity se nazývá Podpora integrovaného řešení a bude ji realizovat město Plzeň prostřednictvím svého odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování, a to ve spolupráci s Obytnou zónou Sylván. Dotace by umožnila navýšit počet pracovníků, kteří pomohou magistrátnímu odboru rozšířit a zkvalitnit poskytované služby městského Kontaktního místa pro bydlení a Realitní agentury města Plzně. Také by mohly být posíleny práce na prevenci ztráty bydlení a nástroje na podporu sousedského soužití – domovník/koordinátor sousedského soužití.

Cílem činnosti domovníka/koordinátora sousedského soužití je předcházet konfliktům v sousedství, hledat, navrhovat a koordinovat řešení sousedských sporů, pravidelně komunikovat s obyvateli a zajištovat drobnou údržbu domů i bytů. Domovník by měl být podle Šloufa členem komunity, vytvářet dobré sousedské vztahy a podporovat je, umět komunikovat jak s nájemníky, tak s majitelem nemovitostí. Svojí přítomností i činností se bude přirozeně podílet i na prevenci kriminality. „Domovník bude jako komunitní pracovník docházet do vytipovaných domů, v ideálním případě bude v domě i bydlet. Domovník může bydlet v lokalitách s vyšším počtem seniorů (např. v městských objektech v Prostřední či Krajní ulici), nebo s vyšším počtem sociálně problematických nájemníků (objekty v lokalitě Korandova, Plachého, Tylova). Zároveň by měl plnit roli koordinátora sousedských sporů a podnětů,“ vysvětlil David Šlouf.