Obláček Evy Jiřičné vynese Plzeň mezi světová místa

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - sobota, 17. říjen 2020 10:24
obláček Zdroj foto: archiv Evy Jiřičné

Takzvaný Obláček snů nad Plzní vznikne na osmipatrové budově ve Fakultní nemocnici v Plzni na Lochotíně. Nové prostory ze skla a kovu budou ve dvoupodlažním objektu přímo nad hemato-onkologickým oddělením. Vybudovány budou podle návrhu světoznámé architektky Evy Jiřičné, kterou oslovil někdejší primář hemato-onkologie Vladimír Koza.

Zdroj: archiv Evy Jiřičné

Celý projekt vymyslel a oznámil Vladimír Koza v říjnu 2011, bohužel se realizace už nedožil, protože zhruba za rok zemřel.  „Je těžké odhadovat, kdy začne stavba sloužit pacientům, ale bylo by skvělé, kdyby to bylo za dva roky,“ uvedl primář Hemato-onkologického oddělení FN v Plzni Pavel Jindra. Projekt čekal na povolení zhruba sedm let, protože bylo třeba odsouhlasit výjimku, která by výjimečnou stavbu povolila. A tu vláda schválila letos v  červenci. Zabývat se tím musela, protože se bude stavět na střeše osmipatrové státní instituce a  financovat ji bude soukromý subjekt – obecně prospěšná společnost Český národní registr dárců dřeně. A z 90 procent přitom bude sloužit fakultní nemocnici.

Jednou z podmínek bylo i převedení části státního pozemku do spoluvlastnictví registru. „Měnily se vlády, přišel koronavirus, také panoval strach, že když stát něco prodá, tak se to vytuneluje. To je život, ale jsem rád, že můžeme začít, protože pro pacienty plzeňské fakultní nemocnice to bude znamenat větší komfort při léčbě hemato-onkologických nemocí,“ zdůraznil primář.

Zaplatí to registr

Celý projekt se uhradí z peněz, jejichž větší část poskytli dárci, zbytek vydělal registr dárců dřeně tím, že poskytuje kostní dřeň nemocným z celého světa. „Musíme ale projekt zrevidovat, protože je z roku 2011.  Za tu dobu se všechno změnilo, medicína postoupila kupředu. A i průběh stavby se bude muset přizpůsobit novým dispozicím ve fakultní nemocnici. Například výškové jeřáby měly stát na místě, kde je dnes nová psychiatrická klinika a heliport,“ upozornil primář. „Spolupráce s fakultní nemocnicí je příkladná a bezproblémová, nicméně stavět se bude za plného provozu a  to samozřejmě může přinést řadu komplikací. Navíc budova je z roku 1980 a může se vyskytnout jakýkoli problém,“ dodal primář.

Začalo to emailem

Vladimír Koza poslal světoznámé architektce e-mail, zda by pro něj chtěla udělat malý obláček nad nemocnicí. Přál si, jak kdysi uvedla Eva Jiřičná, aby pacienti i jejich blízcí trávili čas v krásném prostředí. Navrhla komplex, v  němž budou soustředěny všechny ambulance a ordinace, stacionář k dennímu podávání chemoterapie, separátory, laboratoře a kanceláře registru i Nadace, ale také přednáškový sál. Do Plzně se osobně chystá, aby celý projekt doladila.

MUDr. Vladimír Koza Byl to lékař, specializací hematoonkolog, který v roce 1991 založil program transplantací kostní dřeně ve FN Plzeň, tehdy jako 2. nemocnici v Československu. Inicioval založení Nadace pro transplantaci kostní dřeně a  následně Českého národního registru dárců dřeně. Vystudoval gymnázium a pak v roce 1979 medicínu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté nastoupil do hematologické laboratoře v Plzni. V roce 1986 přešel na interní kliniku Lochotín, kde začal pracovat na úseku hematologie, kde se také stal v roce 1988 vedoucím lékařem. Od roku 1994 byl primářem samostatného hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň V plzeňské fakultní nemocnici v roce 1993 provedl první transplantaci kostní dřeně českému pacientovi od nepříbuzného dárce z ČR Dne 28. října 2012 získal za svou práci in memoriam medaili Za zásluhy.

Prof. Ing. Arch. Eva Jiřičná, CBe Je česká architektka a designérka. Má dva architektonické ateliéry – v Londýně a AI Design v Praze. Vystudovala architekturu na ČVUT v Praze. Od roku 1967 pracovala v pražském Ústavu bytové a oděvní kultury. V létě 1968 odjela na stáž do Londýna, ale československé úřady jí zabránily v návratu po okupaci v srpnu 1968. Nastoupila v Ateliéru Louis de Soisson, kde projektovala přístav v Brightonu. Pak začala spolupracovat se známým architektem Richardem Rogersem. Proslavila se velmi odvážnými a funkčními návrhy, pracovala pro pojišťovnu Lloyd nebo lorda Rothschilda. Její designérské prodejny jsou na prestižních ulicích Londýna či New Yorku. Navrhla autobusové nádraží Canada Water v Londýně nebo rozšíření knihovny v Leicesteru. V Plzeňském kraji vybudovala propojení jezuitské koleje a jezuitského kostela u náměstí v Klatovech Od britské královny dostala Řád britského impéria a získala i řadu dalších prestižních ocenění. Pro její stavby je charakteristické použití skla a betonu, je známá také díky návrhům skleněných schodů.