Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň slaví 10 let v novém prostředí

Zveřejněno v Zdraví & Lifestyle
Od - čtvrtek, 20. květen 2021 14:26

Už deset let působí v areálu Fakultní nemocnice na Lochotíně v pětipatrovém pavilonu Onkologická a radioterapeutická klinika. V květnu roku 2011 se na své nové místo přestěhovala z Fodermayerova pavilonu v Doudlevcích.

Výstavba nového pavilonu za 660 milionů korun začala v roce 2008, hotovo pak bylo v září 2010 a hned následně se začalo s umisťováním a seřizováním přístrojů. Od května 2011 už plně probíhala léčba pacientů v nové budově. Pavilon je členěn na tři podzemní a čtyři nadzemní podlaží, z toho čtvrté tvoří zahrada na střeše.

Od doby přestěhování se toho v léčbě onkologických onemocnění mnoho změnilo. „Obrovský skok prodělaly diagnostické metody. Zavedením hybridních technik jsme schopni nalézt v mnohých tkáních podezřelá ložiska mnohem dříve, což významně zlepšuje prognózu nemocných. Obrovský rozvoj zaznamenalo genomické testování, kdy nás dnes ani tak nezajímá orgán, ze kterého nádor pochází, ale jeho genetická výbava a jeho mutace. Na tyto mutace jsme schopni ušít přímo personalizovanou léčbu na tělo,“ uvedl přednosta kliniky Jindřich Fínek. V minulosti například s nádory prsu umíralo 50 procent nemocných, dnes je to podle Fínka pod 20 procent.

Onkologická a radioterapeutická klinika je součástí Komplexního onkologického centra a zajišťuje specializovanou a superspecializovanou léčbu nádorových onemocnění nejenom pro obyvatele Plzeňského, ale i Karlovarského kraje. Patří tak mezi největší onkologická zařízení v České republice a z hlediska počtu nemocných je vůbec nejzatíženějším pracovištěm.

Onkologie má v Plzni tradici

První zmínky o onkologické léčbě, respektive radioterapii v Plzni, se objevují po 1. světové válce a jsou spojeny se jménem primáře tehdejšího Ústředního rentgenového oddělení Městské všeobecné veřejné nemocnice Čipery a  se jménem přednosty Gynekologického oddělení Mikoláše.

V  roce 1952 byla Městská všeobecná veřejná nemocnice přejmenována na Fakultní nemocnici KÚNZ (Krajský ústav národního zdraví). Když byla kolem roku 1954 radioterapie uznána jako samostatný léčebný obor, byla pak i v Plzni v roce 1958 organizačně oddělena od Ústředního rentgenového oddělení a  vzniklo samostatné Radioterapeutické oddělení, jehož prvním přednostou byl primář Alois Kubát.

Dalšímu přednostovi oddělení, primářce Evě Kotorové, se podařilo spolu s tehdejším ředitelem Fakultní nemocnice Žižkou prosadit odvážný záměr rekonstruovat pro potřeby oddělení celý Fodermayerův pavilon v  Doudlevcích. Vznikly tam čtyři lůžkové jednotky a každá měla asi 25 lůžek. K oběma křídlům pavilonu byl v přízemí přistavěn nový ozařovací trakt se čtyřmi ozařovnami pro těžké ozařovače a pracovištěm pro simulátor. Další milník pak přišel v roce 1995. V čele onkologie stanul dosavadní přednosta Jindřich Fínek.