Pandemie zvedla zájem o studium zdravotnických oborů na vysoké škole

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pátek, 7. květen 2021 08:56

Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni vzdělává v perspektivním oboru. Klade důraz na inovaci, modernizaci, odbornost a praxi. Nabízí nejen zkušenosti s novými přístroji a technikou, ale i smysluplné a stabilní zaměstnání.

Fakulta zdravotnických studií ZČU v Plzni na práci v nelékařských zdravotnických profesích připravuje ergoterapeuty, fyzioterapeuty, ortotiky-protetiky, radiologické asistenty, zdravotní laboranty, zdravotnické záchranáře, porodní asistentky a všeobecné sestry.

Za rozhodnutím studovat nelékařský zdravotnický obor a věnovat se v budoucnu práci ve zdravotnictví, stojí většinou rodinná tradice, vlastní zkušenost či vnitřní motivace pomáhat lidem.

Doba pandemie nám ukázala, jak potřebná je zdravotnická péče. Možná právě tato zkušenost zvýšila zájem o tento typ studia. Byl to rok pandemie, který práci všeobecných sester zviditelnil, a mnohým představil zdravotnictví jako perspektivní obor, nabízející smysluplné a stabilní zaměstnání.

V minulých letech měly o formu kombinovaného studia ošetřovatelství zájem především zdravotní sestry z praxe, aby si zvýšily profesní kvalifikaci na všeobecnou sestru. Letos se zvýšil počet uchazečů, kteří přicházejí ze zaměstnání i z jiných oborů, než je zdravotnictví.

Zájem o tento typ studia enormně vzrostl, jde o nový trend?

Z podaných přihlášek za rok 2021 vyplývá zvýšený počet uchazečů. „Přestože zájem o studium nelékařských zdravotnických oborů je stabilně vysoký, fakulta ve své historii nepamatuje tak velký meziroční nárůst v počtu podaných přihlášek, jaký byl v podobě 86% zaznamenán v případě studijního programu Všeobecné ošetřovatelství v kombinované formě studia,“ prozradila proděkanka pro pedagogickou činnost fakulty Lada Pavlíková.

Tato doba se přímo či nepřímo dotýká každého z nás, nelze se jí vyhnout. Možná právě tato zkušenost se dnes pro řadu mladých lidí stává motivací pracovat v pomáhajících profesích, a stojí tak v pozadí zvýšeného zájmu o studium zdravotnických oborů.

„Poslední rok ještě více ukázal, jak nejen profesně, ale především společensky, jsou nelékařští zdravotničtí pracovníci cenní. Domníváme se, že zvýšený zájem je kombinací tohoto poznání či společenského připomenutí si, ale zároveň je do jisté míry odrazem spokojenosti našich absolventů a jejich uplatnitelnosti v praxi. Naši studenti často již v závěrečném ročníku mají vlastní pracovní místo, případně příslib, často se jedná o návaznost na jimi realizovanou praxi, ale není to pochopitelně podmínkou,“ dodává děkan FZS Lukáš Štich.

Autor: Markéta Hallová