Novinky v léčbě sterility i téma očkování v těhotenství. Nejen o tom byla regionální konference porodních asistentek v Plzni

Zveřejněno v Zdraví & Lifestyle
Od - úterý, 2. listopad 2021 14:53
Novinky v léčbě sterility i téma očkování v těhotenství. Nejen o tom byla regionální konference porodních asistentek v Plzni ilustrační. Foto: FZS

Tradiční regionální konferenci pro porodní asistentky a studentky porodní asistence pořádaly Katedra ošetřovatelství  a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií ZČU a ČKPA - Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, p.s.

 

2V sobotu 16. října se ve velké přednáškové aule FN Plzeň konala odborná konference porodních asistentek. Velký zájem o toto téma vzbudily zajímavé příspěvky od odborníků, se kterými porodní asistentky spolupracují v praxi. Účastníci konference se například dozvěděli o novinkách v léčbě sterility, v oblasti sexuologie nebo o aktuálním tématu očkování v těhotenství.

„Věříme, že konference je vždy inspirující a obohacující nejen pro studentky, ale i pro porodní asistentky z praxe," uvedla Lenka Sosnovcová, předsedkyně Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje a odborná asistentka fakulty. 

O péči o jizvu u žen po porodu císařským řezem z pohledu fyzioterapeutky promluvila odborná asistentka FZS Iva Hereitová, a jak funguje možnost spolupráce mezi krizovou intervencí (přímou psychoterapeutickou pomocí) a porodní asistencí vysvětlila Pavla Faboková. Své pestré zkušenosti ze studijní stáže v Číně pro porodní asistentky a studenty tohoto programu přednesla absolventka fakulty Hana Anežka Havlíčková.

Na konferenci byly zodpovězeny i základní otázky týkající se porodnictví. Účastníky hlavně zajímalo, co práce porodní asistentky obnáší, kde obor studovat a jaké je po studiu uplatnění. Dozvěděli se, že stát se porodní asistentkou je možné po úspěšném dokončení vzdělávacího programu založeném na základních kompetencích ICM pro základní praxi a v rámci globálních standardů ICM. Ten, kdo získal požadovanou kvalifikaci pro registraci nebo legální licenci k výkonu porodní asistence a prokáže kompetence v praxi, může vykonávat tuto profesi v zemi, ve které je program uznáván.

Možnost kvalitního odborného studia je na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni. Během tříletého bakalářského studia programu Porodní asistence připravuje všestranně vzdělané nelékařské odborníky pro profesi Porodní asistentky. Studium probíhá na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU už od akademického roku 2008/2009.

A co tedy po úspěšném zakončení studia? Absolventky Fakulty zdravotnických studií programu Porodní asistence najdou uplatnění třeba v prenatálních poradnách, gynekologických ambulancích, porodních a operačních sálech, lůžkových gynekologicko-porodnických odděleních nemocnic ale i v komunitním prostředí.

Vzdělávací akci byla přidělena odborná záštita Českou komorou porodních asistentek, z.s., a konala se za finanční podpory z interního grantového systému Fakulty zdravotnických studií ZČU.

Autor: Markéta Hallová