Plzeň podpoří další výsadbu stromů. Vysazeny budou u cyklostezky i ve školách

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 16. listopad 2022 08:58
Plzeň podpoří další výsadbu stromů. Vysazeny budou u cyklostezky i ve školách ilustrační, foto: Marie Osvaldová

Celkem 83 stromů u nové cyklostezky Na Drážkách, obnova zahrady v atriu Gymnázia Františka Křižíka či osázení areálu školního hřiště 21. základní školy. To jsou projekty na výsadbu zeleně podpořené z Fondu životního prostředí města Plzně. S uvolněním finančních prostředků z fondu souhlasili radní města, ale musí je ještě potvrdit zastupitelé.

Městský obvod Plzeň 4 požádal o finanční podporu na výsadbu stromů podél cyklostezky Na Drážkách. „Vysadíme 83 kusů podél nové cyklostezky vedoucí z Újezdu k místní komunikaci K Bukovci a poté do Červeného Hrádku. Vysazeny budou ovocné stromy – jabloně, švestky a višně. Stromy poskytnou cyklistům příjemný stín, vytvoří dobrý orientační bod a živočichům prostor pro potravu a hnízdění. Každý další strom pomáhá zadržovat vodu v krajině a zpomalit erozi půdy, zlepšovat kvalitu ovzduší, zadržovat prachové částice. Projekt vyjde na 573 tisíc korun,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Gymnázium Františka Křižíka požádalo o dotaci na obnovu zahrady v atriu gymnázia a podporu ekologických aktivit v letech 2022 až 2023. Škola se dlouhodobě věnuje činnosti v oblasti ochrany životního prostředí v rámci výuky i prostřednictvím projektů. V roce 2015 byl zahájen program obnovy atria, díky němuž vznikl prostor pro ekologickou činnost dětí, sledování okolního prostředí a prostor pro kulturní aktivity. Již osmá etapa projektu se týká především údržbových prací, dosazení a obnovení zahrady a okolí gymnázia.  Dále škola připravuje ekologické soutěže a naučné programy Ekohrátky. „Škola chce být průkopníkem zelené oázy v sídlištní zástavbě a otevřít ji výchovným i vzdělávacím účelům, kulturním a společenským akcím. Školu jsme podpořili částkou 159 tisíc korun,“ vyčíslil náměstek Tolar.

21. základní škola na Slovanské aleji požádala o finanční prostředky na pěstební zásah na stromové zeleni a výsadbu nových keřů v areálu školního hřiště. Stávající zeleň v areálu sportovního hřiště byla od roku 2010 udržována pouze zaměstnanci školy. V současné době je potřeba provést na stávající zeleni odborný pěstební zásah, a to formou řezu, a doplnit výsadbu o 50 kusů keřů. Škola obdrží z fondu 115 tisíc korun.