Plzeň se rozloučila s emeritním rektorem ZČU Zdeňkem Vostrackým

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pátek, 26. květen 2023 09:57
Plzeň se rozloučila s emeritním rektorem ZČU Zdeňkem Vostrackým Foto: ZČU

V plzeňské katedrále sv. Bartoloměje se ve středu 24. května uskutečnilo poslední rozloučení s profesorem Zdeňkem Vostrackým, druhým rektorem Západočeské univerzity v Plzni, který zemřel v úterý 16. května ve věku 82 let.

Zádušní mši celebroval emeritní biskup plzeňský František Radkovský, obřadu se zúčastnili nejen členové a členky akademické obce, ale také veřejnost. K manželce profesora Vostrackého, pozůstalým i hostům promluvil rektor ZČU Miroslav Lávička.

„Profesor Zdeněk Vostracký byl mnohostranným člověkem. Vysokoškolský pedagog, vědec – mezinárodně uznávaný odborník v oblasti elektrických přístrojů a elektroenergetiky, manažer, ale také člověk se zájmem o veřejné dění a politiku i vášnivý sportovec – to vše v sobě spojoval. Byl osobností, která zásadním způsobem ovlivnila vývoj Západočeské univerzity v Plzni. Během jeho působení v jejím čele bylo založeno výzkumné centrum NTC, v kampusu na Borech byla otevřena nová budova Univerzitní knihovny, byl položen základní kámen nové budovy Fakulty elektrotechnické, vznikl Ústav umění a designu, který se později transformoval na fakultu, a mnoho dalšího. Prof. Vostracký však za sebou zanechal i to, co se nedá tak snadno spočítat a převést na data. Pro mnoho studentů a studentek, kolegů a kolegyň byl velkou inspirací a vzorem. Byl oddaný tomu, co dělal, svou práci, ať vědeckou, pedagogickou, nebo rektorskou, vnímal jako poslání a vždy si byl také vědom své zodpovědnosti," uvedl současný rektor Miroslav Lávička.