Plzeňské DEPO2015 by mělo projít velkou rekonstrukcí

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 22. červen 2022 06:57
Plzeňské DEPO2015 by mělo projít velkou rekonstrukcí Zdroj: DEPO 2015

Město Plzeň chce v letech 2023 až 2025 zrekonstruovat Kulturní a kreativní centrum DEPO2015. Peníze na první etapu za 518 milionů korun včetně DPH chce získat z připravovaných dotačních výzev ministerstva kultury a ministerstva pro místní rozvoj (MMR). 

"Projekt bude spolufinancován ve výši 150 milionů korun z Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů. Nyní jsme schválili podání žádosti o dotaci z fondů EU připravované ministerstvem kultury v rámci Národního plánu obnovy a bude následovat podání žádosti o dotaci z fondů EU poskytované prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj na regeneraci brownfieldů. Celkem bychom chtěli získat z dotačních zdrojů až 368 milionů korun,“ vysvětlil David Šlouf, náměstek pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem.

V první etapě by došlo k rekonstrukci koncertní haly a prostor Centra kreativních průmyslů. V hale se konají koncerty, trhy, festivaly, přednášky a konference.

Ve druhé části haly je umístěno Centrum kreativních průmyslů, kde je provozováno prototypové centrum, dílny, kanceláře a ateliéry. "Tyto prostory je nutné rekonstruovat, aby je bylo možné plnohodnotně využívat a zlepšily se zde zejména hygienické, bezpečností a energetické parametry. Výrazně se zvýší komfort pro návštěvníky, což sebou přinese také vyšší návštěvnost a provozní příjmy, předpokládá se také snížení energetické náročnosti budovy a úspora provozních nákladů," uvedlo město v důvodové zprávě.

Podle ředitele DEPO2015 Jiřího Suchánka objekt dostane nový kabát, bude ekologičtější a úspornější. "Nejvýznamnější změnou by měla být přestavba autobusové haly na multifunkční sál pro 1200 lidí," dodal.