Pojďte s námi na Kašperk!

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - středa, 3. květen 2023 06:42
Pojďte s námi na Kašperk! Ilustrační foto: Peggy Kýrová

Kašperk, nejvýše položený královský hrad v Čechách, je oblíbeným cílem mnohých výletníků. Hrad však nenabízí jen nádherný výhled na malebné šumavské okolí, ale i řadu zajímavých akcí.

Ve středu 3. 5. v 10:00 začíná na hradě výstava České korunovační klenoty na dosah – výstava na Kašperku. Nejedná se samozřejmě o pravé korunovační klenoty zemí Koruny české, ale o jejich jedinečné repliky.

České korunovační klenoty jsou národní kulturní památkou a nejspíš i nejcennějším a nejznámějším českým pokladem. Říká se, že každý správný Čech by je měl alespoň jednou za život spatřit. Originál je však vystavován přibližně pouze jednou za 5 let a návštěvníci musí často čekat i mnoho hodin, po kterých dostanou možnost exponát spatřit jen na malý okamžik. Proto je tu pro vás jedinečná putovní výstava, která návštěvníkům umožní do detailu pozorovat a prohlédnout si mistrovské repliky vzácných klenotů.

Autorem těchto znamenitých replik je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků a legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, který realizoval šperky například i pro anglickou královnu Alžbětu II., kříž pro paže Jana Pavla II., repliku císařské koruny Svaté říše římské a nedávno také repliky cášské a lombardské koruny. O výrobu kopie královského žezla se postarali manželé Blanka a Matúš Cepkovi z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Výrobu kopie Svatováclavského meče si vzal na starost mečíř Patrik Bárta.

Nejstarší a nejvýznamnější součástí českých korunovačních klenotů je Svatováclavská koruna. Byla zhotovena na přání Karla IV., který ji následně zasvětil patronovi české země, svatému Václavovi. Svatováclavská koruna tak jako jediná koruna na světě nebyla nikdy osobním majetkem krále, ale patří svatému patronovi naší země. Mohla být užívána jen při zcela výjimečných příležitostech, zejména při korunovacích, kdy demonstrovala spojení krále a země. Do západu slunce měla být vložena zpět na lebku svatého Václava. Koruna se stala přímo vtělením české státnosti a po staletí udržovala vědomí o svébytnosti Českého království mezi ostatními evropskými státy. Byla též symbolem společným pro všechny země Koruny české, jejichž jednotu ztělesňovala. Pověst praví, že každý člověk, který si nasadí korunu neoprávněně, do roka zemře. Svůj počátek má patrně ve výnosu papeže Klementa VI., který v něm upozorňuje každého, kdo by s korunou nenakládal s dostatečnou úctou, neoprávněně s ní manipuloval nebo jí chtěl snad upřít její místo na lebce svatého Václava, že jej stihne nejen hněv Boha, ale i jeho apoštolů, svatých Petra a Pavla. V listopadu roku 1941 si Svatováclavskou korunu prohlédl a údajně i nasadil zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Heydrich zemřel na následky atentátu 4. června 1942, což legendu o ochranné kletbě ještě posílilo. Ať už si Heydrich Svatováclavskou korunu na hlavu nasadil nebo ne, jisti si můžeme být tím, že dostatečnou úctu jí zcela jistě neprojevil. A asi jen těžko by se i v dnešní materialistické době našel někdo, kdo by si korunu bez obav nasadil na hlavu…

Výstava bude zpřístupněna do 30. 6. do 16:00 v západní věži hradu Kašperk. Dopolední termíny jsou vyhrazené pro žáky a studenty ZŠ a SŠ, odpolední termíny jsou přístupné široké veřejnosti a to vždy ve 13:00, 13:30, 14:30, 15:30 a v 16:00.

A na Kašperku ještě zůstaneme. Od 4. 5. do 6. 5. vždy v 19:00 bude ve vytápěném komorním sále podsklepení v budově hradního purkrabství hrát Spolek Kašpar komedii Iluze.
Láska, to je práce! Rozebírat dávno minulé události nebo tak abstraktní prožitky, jako jsou láska, porozumění či smysl života, nebývá vždy dobrý nápad… Iluze je hořká komedie jednoho z předních současných ruských dramatiků. Ivan Vyrypajev vybudoval důmyslnou kompozici z výpovědí dvou manželských párů na sklonku života, jejichž milostná minulost má povahu tekutých písků.