×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 9995

Prevence kriminality: zastupitelé města schválili její program na tento rok

Zveřejněno v Z Plzně
Od - úterý, 21. květen 2024 14:44
Prevence kriminality: zastupitelé města schválili její program na tento rok Ilustrační foto: Visit Plzeň

Zastupitelstvo města Plzně schválilo nový akční plán Program prevence kriminality města Plzně 2024. Vychází z Koncepce prevence kriminality města Plzně na období 2023 – 2028. V programu na letošní rok jsou představena konkrétní opatření, která jsou letos realizována. Zmíněná pětiletá koncepce prevence kriminality je předpokladem k tomu, že město Plzeň může žádat o dotace z Ministerstva vnitra České republiky.

Program prevence kriminality města Plzně 2024 analytickou část, v níž je popsán vývoj kriminality v uplynulých několika letech. Dále jsou v něm popsány výsledky dotazníkového šetření na téma pocit bezpečnosti v Plzni a poté se věnujeme konkrétním projektům, které jednak reagují na vývoj kriminality, ale také na to, jak omezit jevy, které vadí Plzeňanům,“ uvedl radní města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer.

Radní Winkelhöfer dále upozornil, že v programu na letošní rok jsou už rozepsány veškeré aktivity v této oblasti, včetně toho, kdo je za projekt zodpovědný a jak vysoké náklady si vyžádá. Nejčastějšími nositeli jednotlivých projektů je Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně, Městská policie Plzeň nebo Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně či spolupracující neziskové organizace. Uvedeno také je, zda na konkrétní projekt bude žádáno o dotaci z Ministerstva vnitra ČR.

Mezi body zařazené do Programu prevence kriminality města Plzně 2024 patří například projekty zaměřené na individuální přístup k mladistvým v konfliktu se zákonem či projekty zaměřené na práci s ukrajinskou mládeží a její integraci. Právě přistěhovalectví a strach z pobytu zahraničních pracovníků byly nejčastěji zmiňovány při dotazníkovém šetření.

K dalším z mnoha bodů pak patří třeba monitorování protiprávního jednání v rizikových lokalitách či podpora spolupráce mezi bezpečnostními a preventivními složkami, využívání moderních technologií a sociálních sítí při informování vedení jednotlivých městských obvodů i jejich obyvatel.

Další projekty jsou zaměřeny například na prevenci ohrožených skupin obyvatelstva tak, aby se nestaly oběťmi kriminálních činů. Sem patří Senior akademie pořádaná Městskou policií Plzeň. Zastoupena jsou i technická opatření jako je rozšíření kamerových systémů či osvětlení rizikových míst a mnoho dalšího.