×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 9995

Zobrazení položek podle značky: Zastupitelstvo města Plzně

Prevence kriminality: zastupitelé města schválili její program na tento rok

Zastupitelstvo města Plzně schválilo nový akční plán Program prevence kriminality města Plzně 2024. Vychází z Koncepce prevence kriminality města Plzně na období 2023 – 2028. V programu na letošní rok jsou představena konkrétní opatření, která jsou letos realizována. Zmíněná pětiletá koncepce prevence kriminality je předpokladem k tomu, že město Plzeň může žádat o dotace z Ministerstva vnitra České republiky.

Žádná bouřlivá debata. Plzeňští zastupitelé schválili rozpočet, proti nebyla ani opozice

Město Plzeň počítá pro příští rok s příjmy ve výši 6,46 miliardy korun a s výdaji dosahujícími 8,51 miliardy korun. Rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji plánuje město pokrýt především díky využití svých fondů, zejména Fondu rezerv a rozvoje. Mezi plánovanými výdaji jsou i velké investiční akce. Jedna z největších je směrována do oblasti nových technologií – jde o dokončení vědeckotechnického parku TechTower na Světovaru. Další velké stavební investiční akce jsou plánovány v oblasti sportu, jde například o dokončení výstavby víceúčelové haly Krašovská nebo o budování zázemí tréninkového centra mládeže v areálu stadionu ve Štruncových sadech a Luční ulici. Investice ve veřejném prostoru jsou pak například určeny na revitalizaci parku za OC Plzeň Plaza nebo na revitalizaci území v Zátiší mezi ulicemi Línská a Kreuzmannova. Rozpočet na svém pondelním jednání schválilo zastupitelstvo.

Za úbytek vody v Boleveckém rybníku výstavba bytového komplexu nemůže

Výstava bytového komplexu Panorama nemá souvislost s úbytkem hladiny Velkého Boleveckého rybníka. Na pondělním jednání zastupitelstva města to potvrdil David Hrabák, jehož firma DHI prováděla analýzu.

Plzeňští zastupitelé dostali v květnu otevřený dopis od stavaře Karla Harta, který v něm tvrdil, že voda z Boleváku zmizela v důsledku stavby nových bytových domů nacházejících se několik desítek metrů od břehu rybníka. To ale město od počátku odmítalo a za pravdu mu dala i analýza, se kterou bylo v pondělí seznámené zastupitelstvo.

"Můžeme se stoprocentní jistotou vyloučit, že by hladina Velkého Boleveckého rybníka byla ovlivněna výstavbou bytových domů. To, co se šířilo na sociálních sítích, není pravda" uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Zástupci města o problémech s vodou, která se objevila na stavbě, vědí. "Je mi líto, že vlastníci bytů, mají ve svých sklepích vodu. Mrzí mě, že Vodárna má majetek, který je poškozen. Ani za jednu z těchto skutečností ale město ani Vodárna nemůže," dodal Šindelář. Podle města má voda, která domy zatopila, pocházet z druhé strany, tedy z polí od Mikulky.

"Ke studii jsme se dostali ve chvíli, kdy už pokles hladiny probíhal celkem intenzivně," podotkl David Hrabák z firmy DHI, která prováděla analýzu. Podle něj je patrné, že v posledních letech intenzivně narůstá průměrná teplota. "Výpar je závislý na teplotě, vypařuje se nám tedy o hodně víc vody," uvedl jeden z důvodů poklesu hladiny Boleváku Hrabák. Zároveň byl podle něj proveden nejeden odběr vody, a to jak ve sklepích bytového komplexu, tak v Boleveckém rybníku. "U bytového komplexu je vidět výrazný podíl dusičnanů nad 50 miligramů na litr. Dusičnany v tomto množství indikují, že se jedná o vodu z polí. Povodí Vltavy dělalo rozbor a podíl v Boleváku byl v řádech desetin miligramů na litr. Kdyby ta voda, která se nachází v Boleváku, měla infiltrovat do podzemí bytového komplexu, tak by dusičnany byly v řádech desetin miligramu, nikoliv v řádech desítek miligramu," doplnil Hrabák.

V rámci projektu Panorama Bolevák vyrostly v uplynulých letech čtyři budovy. V jámách vykopaných pro základy se pak objevilo velké množství vody. Poprvé k ohlášení ilegálního proražení kanalizačního sběrače došlo v roce 2019. Policie tehdy případ odložila, pachatele ale neoznačila. Plzeňská Vodárna nechala otvor zazdít a developer, který v letech 2017 až 2019 stavěl projekt Panorama Bolevák, uhradil náklady za škodu.

Bouřlivá diskuze na zastupitelstvu. Mohly za to bývalé kasárny

Dva ze čtyř zájemců postoupili do druhého kola soutěže o koupi devítihektarového pozemku bývalých kasáren Zátiší na okraji Plzně ve směru na Domažlice a Německo. Úspěšné byly pražské firmy IDP Invest 1 s.r.o. a Accolade s.r.o. Zastupitelé odmítli developerské firmy Panattoni a CTP Invest. Opoziční Piráti chtěli bod stáhnout z jednání a hlasovali proti všem zájemcům. Diskuse trvala více než dvě hodiny.

Radní města pro ekonomiku a majetek David Šlouf (ODS) odmítl obavy Pirátů, že v lokalitě vyrostou montovny. K protiargumentu, že kupec nakonec nedodrží svůj záměr a postaví tam něco jiného, uvedl, že město má několik obranných mechanismů, které budou součástí smlouvy. "Říkáme, že do poloviny roku 2023 musí předložit dokumentaci k územnímu rozhodnutí. Pokud ho do roka nedostane, můžeme odstoupit od smlouvy," uvedl. Dále musí do poloviny roku 2025 předložit dokumentaci ke stavebnímu povolení a pokud ho nezíská, může město také odstoupit," řekl. Navíc do konce roku 2028 musí kupec nové objekty zkolaudovat, jinak má město výhradu zpětné koupě.

"Pro mě jsou všechny firmy naprosto totožné. Všechny budou pronajímat haly. Ani jedna negarantuje výrobu, která by tam vydržela déle než rok," uvedl zastupitel opoziční Petr Náhlík (KDU-ČSL). Jako expert na dopravu upozornil na to, že na nedaleké kruhové křižovatce u Makra, do níž zhruba za rok vyústí budovaný západní obchvat, hrozí při dalším nárůstu nákladní dopravy kolaps. Náhlík ale dodal, že chápe, že město v současné koronavirové krizi hledá dodatečné finanční zdroje.

"Nikoho jiného než přihlášené firmy tam nedostaneme. Nebo dostaneme, ale to bychom museli změnit územní plán," uvedl Šlouf. Podle něj by to ale nemělo smysl, protože v těsném okolí bývalých kasáren jsou desítky hal průmyslové zóny Borská pole. Podle územního plánu je lokalita Zátiší určená hlavně "pro vědu, výzkum, výrobu s přidanou hodnotou, pro inovativní a znalostně intenzivní firmy". Vyloučené jsou samostatné logistické areály a samostatné ubytovny. Mohou tam být halové i vícepodlažní objekty vysoké do 15 metrů.

„Účastníci aukce nebudou povinni skládat před zahájením aukce jistotu. Vítězem soutěže se stane ten, který nabídne nejvyšší kupní cenu. Vyvolávací cena pro aukci bude činit 120,725 milionů korun, minimální příhoz bude ve výši 500 tisíc korun,“ uvedl Šlouf. Doplnil, že podmínkou uzavření kupní smlouvy s vítězem soutěže je její schválení Zastupitelstvem města Plzně. „Město si vyhrazuje právo zrušit soutěž bez udání důvodu a dále odmítnout všechny učiněné nabídky, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany,“ dodal.

Uzávěrka prvního kola byla 15. března 2021.

Technické vzdělávání ve školách podpoří letos město Plzeň deseti miliony

Pro letošní rok Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně ve svém rozpočtu alokovanou finanční částku ve výši 10 milionů korun na podporu technického vzdělávání. Částku využije na více projektů, mimo jiné z ní v letošním roce zakoupí také stavebnice do svých mateřských škol. Radní města podpořili tento záměr.

Mateřské školky dostanou od města finance na vybavení zahrad

Dohromady 275 tisíc korun poskytne město Plzeň sedmi městským obvodům na vybavení zahrad u mateřských škol. Za peníze si pořídí herní prvky a zahradní nábytek. Částku město rozdělilo s ohledem na počet dětí v mateřinkách. Záměr už schválili zastupitelé Plzně.

Zastupitelé Plzně přiklepli milionovou dotaci na podporu kulturní činnosti

Téměř jeden milion korun rozdělí město Plzeň v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti na rok 2020. Zastupitelé souhlasili s rozdělením dotace ve výši 935 tisíc korun mezi 13 organizací, které jsou aktivní v této oblasti. Podporu obdrží například Loutkové divadlo V Boudě, spolek Consortium musicum, SPOLEK K.R.O.K. , Plzeňský dětský sbor, Plzeňský lidový soubor Mladina a další organizace.

Jednání zastupitelstva má na programu celou řadu kontroverzních bodů

Celou řadu zajímavých a mnohdy i velmi kontroverzních bodů má na programu pondělní jednání plzeňského městského zastupitelstva. Lze očekávat celou řadu názorových střetů, zastupitele čeká nejedna politická bitva. Schvalovat se bude mimo jiné rozpočet na příští rok, bouřlivě se bude určitě diskutovat v případě návrhu na snížení dotace pro společnost Techmania Science Center.

Zastupitelstvo čeká bouřlivé jednání o pořadateli festivalu Živá ulice

Velmi bouřlivou diskusi lze očekávat na pondělním jednání plzeňského městského zastupitelstva, které bude rozhodovat o výběru pořadatele kulturního festivalu Živá ulice na příští čtyři léta, tedy až do roku 2023. Ve hře je dotace šest milionů od města. Dvě kulturní komise rozhodly o tom, že vítězem výběrového řízení se stala Agentura Nashledanou, zatímco druhý účastník a dosavadní organizátor festivalu, společnost ArtProm, nesplnila kritéria pro udělení grantu a ze soutěže byla vyřazena.

Zelenou střechu na svých pavilonech plánuje další plzeňská škola

Zelenou střechu bude mít další základní škola v Plzni. Na svých pavilonech by měla mít zelenou střechu městem zřizovaná 4. základní škola v Kralovické ulici na Košutce. Ekologická střecha vznikne při rekonstrukci střešních plášťů objektů školy, stravování a tělocvičny, které již dosluhují. Optimálním řešením rekonstrukce je provedení jednoplášťové zelené střechy. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou 37 milionů korun. Termín dokončení stavby je v roce 2021.

Zastupitelstvo čeká bouřlivá diskuse o zdražení poplatků za svoz odpadu

Bouřlivou diskusi lze na pondělním jednání plzeňského městského zastupitelstva očekávat zejména u projednávání novely obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně. Poplatky za svoz komunálního odpadu navrhuje vedení města zvýšit od ledna 2020 celkem o 2,2 násobek, oproti současnému stavu. Proti jsou například opoziční Piráti. Dále se budou zastupitelé zabývat novelou vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem nebo záměrem vydat vyhlášku o místním poplatku z pobytu.