×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 9995

Žádná bouřlivá debata. Plzeňští zastupitelé schválili rozpočet, proti nebyla ani opozice

Zveřejněno v Z Plzně
Od - pondělí, 13. prosinec 2021 16:08
Žádná bouřlivá debata. Plzeňští zastupitelé schválili rozpočet, proti nebyla ani opozice ilustrační. foto: pixabay

Město Plzeň počítá pro příští rok s příjmy ve výši 6,46 miliardy korun a s výdaji dosahujícími 8,51 miliardy korun. Rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji plánuje město pokrýt především díky využití svých fondů, zejména Fondu rezerv a rozvoje. Mezi plánovanými výdaji jsou i velké investiční akce. Jedna z největších je směrována do oblasti nových technologií – jde o dokončení vědeckotechnického parku TechTower na Světovaru. Další velké stavební investiční akce jsou plánovány v oblasti sportu, jde například o dokončení výstavby víceúčelové haly Krašovská nebo o budování zázemí tréninkového centra mládeže v areálu stadionu ve Štruncových sadech a Luční ulici. Investice ve veřejném prostoru jsou pak například určeny na revitalizaci parku za OC Plzeň Plaza nebo na revitalizaci území v Zátiší mezi ulicemi Línská a Kreuzmannova. Rozpočet na svém pondelním jednání schválilo zastupitelstvo.

„Výši rozpočtu příjmů z daní na rok 2022 jsme stanovili zejména s ohledem na makroekonomickou predikci uveřejněnou Ministerstvem financí České republiky v srpnu letošního roku. Mezi další významné příjmy uvažované v rozpočtu patří například příjem z dividendy od společnosti Plzeňská teplárenská, a. s., příjmy z nájmu, příjmy z prodeje bytů v lokalitě Sylván, příjmy z poplatků. V oblasti přijatých dotací je tradičně objemově nejvýznamnější příspěvek, který od státu dostáváme na částečné krytí výdajů spojených s výkonem státní zprávy,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou, sociální začleňování a nakládání s majetkem David Šlouf.

Plánované výdaje pro rok 2022 mají činit 8,51 miliardy korun. Jejich významnou část tvoří provozní náklady. Na činnosti úřadu spojené s výkonem státní správy a samosprávy a na výdaje na provoz a údržbu budov je vyčleněno 1,58 miliardy korun. Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, jako jsou například komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu či sportovišť činí 1,05 miliardy korun. Na provoz městských příspěvkových organizací, jako jsou například Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Divadlo J. K. Tyla, Plzeň – TURISMUS, Správa informačních technologií města Plzně, Městský ústav sociálních služeb a další je vyčleněno 1,23 miliardy korun.

Do velkých stavebních akcí plánuje město investovat v následujícím roce 2,45 miliardy korun. Například 114,79 milionu korun je určeno pro areál stadionu Štruncovy sady a Luční ulice, kde máme v plánu vybudovat zázemí tréninkového centra mládeže, rozšířit lukostřelnici, oplotit hokejbalové hřiště i rekonstruovat šatny, vybudovat nové kanalizační přípojky a elektro přípojky. I další investice jsou určeny do oblasti sportu – například na dokončení stavby víceúčelové haly Krašovská jsme vyčlenili cca 152,90 milionu korun, pro nejrůznější modernizace, rekonstrukce a stavební úpravy městských plaveckých bazénů je určeno 33,98 milionu korun, úpravy v areálu Haly TJ Lokomotiva vyjdou v příštím roce na cca 12,44 milionu korun – plánujeme tam rozšířit parkoviště, rekonstruovat tenisovou halu či upravit hlavní vchod,“ představil některé z investičních plánů města Plzně radní David Šlouf. Dodal, že větší investice, cca 32,71 milionu korun, je naplánována také v oblasti teplárenství, kde se počítá s rekonstrukcí stavební instalace korektorů a vybudováním ventilačních domečků pro ně. „A k investicím v oblasti veřejného prostoru a zeleně patří například 40,15 milionu korun pro revitalizaci parku za OC Plzeň Plaza nebo 205,20 milionu určených k revitalizaci území mezi ulicemi Línská a Kreuzmannova,“ doplnil David Šlouf. Připomněl ještě velké investiční akce započaté v minulých letech, do nichž bude město investovat i v roce 2022. Jde například o dokončení technologického parku TechTower v Plzni na Světovaru, na nějž je v roce 2022 určeno 329,10 milionu korun nebo odkanalizování Koterova s částkou 119,30 milionu korun pro rok 2022.

Opozice rozpočet chválila

Zatímco v jiných letech se při schvalování rozpočtu dlouho debatuje, letos prošel velmi hladce. Nikdo ze zastupitelů totiž nebyl proti, zdrželi se pouze Piráti a KSČM. "Musím pana radního Šloufa a jeho tým pochválit. Vidíme drtivou většinu dobrých věcí, například, co se týká bytové výstavby. Jsem rád, že se nenaplnily nejčernější scénáře a příjmová stránka je o něco lepší, než jsme mysleli. Drtivou většinou jsou položky nastaveny tak, že je podporujeme," uvedl zastupitel Pavel Bosák (Piráti).