Stomatochirurgové si poradí i s pádem na cirkulárku

Zveřejněno v Atraktivní zprávy
Od - pondělí, 19. říjen 2020 18:50
stomato...2 Daniel Hrušák a Lukáš Hauer.

Půlka obličeje totálně „zničená“ sněhovou rolbou. I s takovým případem se vypořádali odborníci Stomatologické kliniky.

„Byl to určitě jeden z těch obtížnějších výkonů. Ale naše případy jsou vesměs unikátní a často vyžadují individuální plán ošetření,“ říká zástupce přednosty a primář stomatologické kliniky Daniel Hrušák. Mezi příčiny takto závažných poranění obličeje patří například pády na cirkulárku, zranění obličeje motorovou pilou nebo střelná poranění. Lékaři také řeší vývojové deformity obličeje a čelistí, ale i množství komplikovaných stavů při onkologických onemocněních, například když nádor „destruuje“ části čelisti a obličeje.

Ke složitým stomatochirurgickým operacím lékaři stále častěji využívají modely obličejového skeletu vytvořené 3D technologiemi. „První lebka byla ve světě takovými technologiemi vytištěná před zhruba třiceti lety, ale tehdy bylo používání 3D technik krkolomné a finančně neskutečně náročné. U nás s 3D modely ve smyslu počátečního plánování operace pracujeme zhruba deset let. Tehdy trvalo i více než týden, než jsme měli model připravený a  sáhli na pacienta,“ vysvětluje primář. Vývoj však postupoval kupředu a od roku 2015 si potřebné 3D modely mohou již vytisknout sami a za „pár korun“. Základem jsou data z CT skenů, kdy si pomocí různých počítačových technik a programů lékaři mohou virtuálně například zrcadlením zdravé strany vytvořit model, jak má poškozená část obličeje vypadat. Podle modelu si pak připraví vše potřebné (titanové dlahy, řezací šablony atd.), aby složitou operaci udělali co nejrychleji a s co nejlepším výsledkem pro pacienta. „Dnes již existují společnosti, které nám dodají speciální, individuálně navržené a laserovými technologiemi vyrobené dlahy z titanu na zakázku, které stačí jen vysterilizovat a použít při operaci,“ popisuje primář.

Kosti a laloky

Lékaři však také používají při komplikovaných rekonstrukčních výkonech části pacientova těla. Lýtkovou kostí spolu s kožním lalokem dokáží nahradit například část čelisti a tváře. „Právě v tom pomáhá 3D modelování. Na jeho základě víme, jak uděláme resekci, naplánujeme přesně náhradu, připravíme potřebné dlahy a všechno ostatní a pak vše v průběhu operace poskládáme jako stavebnici, což významně šetří operační čas, a tak i méně zatěžuje pacienta. Defekty vzniklé po odstranění nádoru musíme zrekonstruovat tak, aby pacient mohl dále plnohodnotně žít, aby mohl jíst, mluvit a zanedbatelný není ani estetický výsledek výkonu,“ popisuje operatér Lukáš Hauer.  Menší a středně velké rekonstrukce dělají stomatochirurgové sami, na rozsáhlých rekonstrukcích spolupracují s kolegy z oddělení plastické chirurgie fakultní nemocnice. Dokáží mimo jiné uzavřít defekty po resekcích nádorů v dutině ústní, ale i jinde v obličeji, např. v oblasti rtů, tváře, čela a nosu, a to různými laloky, například lalokem z nadklíčkové oblasti. „Velmi zjednodušeně řečeno přetáhneme z jiné oblasti hlavy a krku do defektu tkáň na cévní stopce, která tak zůstává stále zásobena svými původními cévami a nahrazuje tkáně s nádorem, které byly odstraněny. U  nejrozsáhlejších operací, které pak provádíme ve spolupráci s plastickými chirurgy, je potřeba k rekonstrukci použít tkáň ze vzdálenějších částí těla, například z nohy či břicha. Při vynětí takovéto tkáně z původního místa dojde k přerušení cévního zásobení, a proto se musí napojit na cévy v místě poblíž resekce nádoru. Naše onkochirurgické výkony, které provádíme jsou náročné nejen z hlediska plánování a délky operace, ale i z hlediska přípravy pacienta k výkonu a následné pooperační intenzivní péče, kde spolupracujeme s lékaři Kliniky anesteziologie, resuscitace a  intenzivní medicíny. Péče o naše onkologické pacienty je vždy komplexní a podílí se na ní kromě onkologů i celá řada jiných odborností z naší nemocnice,“ vysvětluje operatér Lukáš Hauer.

Desítky vážných případů ročně

Rozsáhlé mikrochirurgické lalokové rekonstrukce dělají stomatochirurgové s plastickými chirurgy plánovaně dva měsíčně. „Pokud jde o onkologické resekční výkony, takových případů operujeme až pět měsíčně. Celkem se na naší klinice operuje ročně zhruba 500 rozsáhlých výkonů, počet ošetřených pacientů je v řádu tisíců,“ vyčísluje primář. Upozorňuje, že při operacích musí být technologická část v souladu s medicínskou. A je potřeba znát novinky. I proto se lékaři stále vzdělávají. Účastní se specializovaných kurzů a školení. „Je tady vysoce erudovaný tým, který rekonstrukční operace dělá na špičkové evropské úrovni. Jsem rád, že mladí kolegové pokračují v práci, kterou jsme před lety začali,“ zdůrazňuje primář Stomatologické kliniky.

Stomatologická klinika

Poskytuje diagnostickou a  terapeutickou péči při závažných onemocněních ústní dutiny, obličeje a orofaryngu typu zánětlivých a nádorových onemocnění, onemocnění slinných žláz a temporomandibulárních kloubů, čelistních anomálií a  obličejových deformit včetně porozštěpových vad a estetických korekcí. Ošetřuje veškeré úrazy měkkých tkání obličeje a zlomeniny obličejových kostí včetně jejich komplikací, provádí i zákroky ortognátní chirurgie. Léta se odborně profiluje zejména v oblasti obličejové traumatologie, ortognátních operací, léčby nádorových onemocnění, miniinvazivní diagnostiky a léčení chorob velkých slinných žláz.