Magistrát města Plzně zahájí v pondělí výstavu Sokolská jubilea

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - neděle, 9. říjen 2022 16:48
Magistrát města Plzně zahájí v pondělí výstavu Sokolská jubilea Foto: Stanislav Bukovský

V pondělí 10. října se v mázhausu radnice koná vernisáž výstavy věnované významných výročím Sokola. Výstava je akcí Magistrátu města Plzně uspořádanou jako každoročně v měsíci říjnu k výročí vzniku Československé republiky.

Letos je výstava věnována konkrétně těmto sokolským jubileím:

  • 160 let od  založení Sokola (16. 2. 1862)
  • 100 let od narození spoluzakladatele Sokola Jindřicha Fügnera (12. 9. 1822)
  • 90 let od narození druhého ze zakladatelů Sokola Miroslava Tyrše (17. 9. 1832)

Vernisáž zahájí v 16:00 proslov emeritního starosty Sokolské župy plzeňské Jiří Sobota, promluví také organizátor výstavy Stanislav Bukovský.

Výstava je věnována historii Sokola od jeho založení až po současnost, se zvláštním zřetelem na Plzeň a Plzeňsko. Je zdůrazněna role sokolů při vzniku ČSR, což lze nejlépe charakterizovat slovy Tomáše Garriguea Masaryka: "Bez sokolů by nebyly československé legie a bez legií by nebylo samostatného Československa." Stejně významnou roli sehráli sokolové i za druhé světové války. Právě v těchto dnech si připomínáme události spojené se sokolským odbojem z doby okupace českých zemí německými nacisty:

Dne 8. října 1941 zatklo gestapo na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 1500 sokolů, kteří pak byli uvězněni, mučeni a následně deportováni do koncentračních táborů, kde většina z nich zemřela. Další sokolové pak pomáhali parašutistům skupiny Anthropoid vyslaným z Londýna na odstranění kata českého národa Reinharda Heydricha, za což opět mnozí zaplatili svými životy. Tyto události z doby před osmdesáti lety byly v letošním roce připomenuty řadou výstav, článků a pořadů ve sdělovacích prostředcích. Sokolové byli zapojeni do všech skupin domácího odboje, stejně tak do odboje zahraničního. Své vlastenectví a pevný morální postoj ostatně prokazovali po celou dobu své existence, jak o tom podává svědectví i tato výstava.

Výstavu připravil Stanislav Bukovský ve spolupráci se Sokolskou župou plzeňskou.