Západočeská galerie představuje to nejlepší ze svých sbírek

Zveřejněno v Kultura
Od - pátek, 8. říjen 2021 08:38
Západočeská galerie představuje to nejlepší ze svých sbírek Foto: Západočeská galerie

Výběr reprodukcí, ve kterém jsou například díla Toyen, Sekala, Šímy, Preislera, Zrzavého a dalších, představuje výstava nazvaná To nejlepší ze sbírek Západočeské galerie. Samostatný panel je věnovaný i projektu nové budovy galerie. Výstavní panely jsou situovány do prostoru lokality U Zvonu, který je předurčen ke stavbě nové budovy, kde budou moci návštěvníci vidět originály děl v plné kráse ve stálé expozici. Výstava bude k vidění až do 28. listopadu.

Západočeská galerie v Plzni spravuje sbírku čítající kolem 13 000 výtvarných exponátů v časovém rozpětí od středověku po současnost, jejíž hodnota, srovnatelná s aktuálními cenami na trhu s uměním, se pohybuje kolem 1,5 miliardy. "Ve sbírce je zastoupena řada mimořádně cenných uměleckých děl, přičemž mnohá z nich patří k významným pracím z hlediska vývoje celého českého umění," uvedl ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil.

Umělecké předměty ze sbírek Západočeské galerie jsou dlouhodobě uloženy v depozitářích a zapůjčovány na výstavy v ČR i v zahraničí, zatímco plzeňská veřejnost je ochuzena o možnost vidět originály těchto výjimečných děl. Výstava tak alespoň touto formou zpřístupní klíčové artefakty, ukryté před zraky návštěvníků. Díky prvnímu řediteli instituce Oldřichu Kubovi spravuje Západočeská galerie jednu z nejkvalitnějších sbírek českého kubismu v ČR, kterou podle Musila dodnes nemůže řádně prezentovat.

"Projekt nové budovy je ve fázi dokončování prováděcí dokumentace stavby a zajišťování finančních zdrojů," doplnil Musil. Realizace umožní mimo jiné vybudování stálé expozice, kterou tato krajská galerie jako jediná z obdobných institucí v České republice nemá, a nemůže tak plnit jednu ze základních rolí muzea jako veřejné služby.

Návrh moderní budovy počítá s plochou 2 200 m2 výstavních prostor pro stálé i krátkodobé expozice. !Další neméně důležitou součást sbírkotvorné instituce představuje depozitář, který splňuje předepsané podmínky pro deponování uměleckých předmětů s použitím nejmodernějších klimatizačních a bezpečnostních technologií. Současný depozitář, umístěný ve středověké městské budově, je naprosto nevyhovující. Již několik let je zde vyčerpaná kapacita úložného prostoru a nelze tu konstantně udržet ani požadované klimatické podmínky," doplnil Musil.