Ergoterapie zažívá boom, říká odborná asistentka Fakulty zdravotnických studií

Zveřejněno v Zdraví & Lifestyle
Od - čtvrtek, 7. říjen 2021 15:59
Ergoterapie zažívá boom, říká odborná asistentka Fakulty zdravotnických studií Zdroj foto: ZAK TV

Ergoterapie. Pro mnoho lidí možná neznámý obor, v zahraničí ale vysoce prestižní a do velkého povědomí se pomalu dostává i u nás, což dokazují čísla ze praxe. "V roce 2013 a 2014 tady bylo asi 10 soukromých pracovišť. Teď je jich kolem 180," říká odborná asistentka ergoterapie na Fakultě zdravotnických studií Veronika Vrbská.

Co to ergoterapie je?
Je to uznávaný zdravotnických obor, který se zaměřuje na získávání soběstačnosti a nezávislosti u klientů, kteří utrpěli nějaké poranění, úrazu či už mají vrozenou vadu. Ergoteapeut zaměstnává jedince a pomáhá mu, aby dosáhl svých cílů a vrátil se do svého normálu. Když si vezmeme jedince po mrtvici nebo ochrnutého člověka, tak u něj si nastavujeme reálné cíle. Většinou je to zaměřené na všední aktivity. Snažíme se ho pomocí různých technik naučit tomu, o co přišel. Máte člověka, který nezvládne používat ruce tak, jak je používal předtím. Pomocí kompenzačních pomůcek ho naučíme, aby byl schopen se znovu najíst, uměl se obléci, dostat se do postele. Snažíme se začlenit jedince zpátky do společnosti.

Když by se někdo chtěl stát ergoterapeutem, jaké má možnosti?
Musíte mít vysokoškolské vzdělání, tříletý bakalářský obor. Máme u nás v republice pět vysokých škol, jedna z nich je přímo v Plzni na Fakultě zdravotnických studií, kde je Katedra rehabilitačních oborů. Je  možnost i magisterského studia, ale to se dá studovat jen v Praze.

Jaké mají studenti pak uplatnění?
Nepracujeme jen se svaly, klouby a šlachy. Pracujeme s jedincem komplexně, pracujeme s jeho pamětí, pozorností, s tím, jak vnímá okolí. Uplatnění je tedy široké - v nemocnicích, v rehabilitačních ústavech, ale i práce v komunitě, domácí péče, poradenské služby nebo pracovní rehabilitace. Je možnost práce ve speciálních školách a školách, v domovech pro seniory.

Můžete pracovat i v zahraničí?
Ano, můžete. Měla jsem neuvěřitelnou možnost po vystudování odjet do zahraničí, kde jsem působila 10 let jako ergoterapeut. Obor je uznávaný v rámci Evropské unie. Měla jsem možnost tam i pokračovat ve studiu.

Dá se udělat i soukromá praxe?
Dá. Když jsem se vrátila zpátky ze zahraničí, tak mě to zajímalo. V zahraničí je to běžná praxe. V roce 2013 a 2014 tady bylo asi 10 pracovišť. Teď je jich kolem 180. Nárůst je neuvěřitelný. Můžete si založit buď v nestátním zdravotnickém zařízení nebo na živnostenský list. Rozvíjí se to, je to boom.

Považujete ergoterapii za prestižní obor?
Považuji a potvrdila mi to i práce v zahraničí. Je to nedílná součást rehabilitace.