Západočeské muzeum v Plzni zve na přednášku Počátky svobodného zednářství v Českých zemích

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - čtvrtek, 12. leden 2023 07:29
Západočeské muzeum v Plzni zve na přednášku Počátky svobodného zednářství v Českých zemích Skica zednářského chrámu. Zdroj: Sbírka ZČM

Poutavá přednáška Jacoba Sadilka o svobodných zednářích v Čechách se uskuteční čtvrtek 12. ledna v hlavní budově muzea v přednáškovém sále, následovat bude krátká prohlídka výstavy.

Moderní svobodné zednářství vzniklo počátkem 18. století v Anglii a brzy se rozšířilo po celé Evropě, včetně českých zemí. Kdo byl první zednář v Čechách? Za jakých okolností vznikla první pražská lóže? Poslední třetina 18. století byl u nás pro zednáře a jejich lóže zlatý věk, v nichž se setkávali pokrokoví šlechtici, měšťané, akademici a umělci. Dali podnět k založení sirotčince, ústavu pro hluchoněmé, učené společnosti, vlastenecké obrazárny a dalších institucí, z nichž mnohé fungují dodnes.

Po přednášce bude následovat krátká komentovaná prohlídka výstavy Svobodní zednáři na Plzeňsku a bratr Josef Skupa.

Vstupné 50,- Kč, začátek přednášky je v 16:30.

Ve čtvrtek 9. února od 16:30 se pak v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni bude konat přednáška Tomáše Rybáčka nazvaná „Svobodní zednáři na Plzeňsku".