Zásadní dopravní omezení ve městě končí, potvrdila plzeňská radnice. Kde se ještě musíme obrnit trpělivostí?

Zveřejněno v Z Plzně
Od - středa, 31. srpen 2022 06:45
Zásadní dopravní omezení ve městě končí, potvrdila plzeňská radnice. Kde se ještě musíme obrnit trpělivostí? ilustrační. Foto: pixabay

K opravě špatného stavu tramvajových kolejí, ale také k opravám silnic a k novým dopravním stavbám, jako například nová okružní křižovatka na Vinicích, která napojuje ulici Na Chmelnicích na poslední část západního městského okruhu využilo město Plzeň právě prázdninové měsíce. Některá omezení ale pro řidiče zůstanou i nadále. Staví se nová okružní křižovatka v Doudlevcích u Tyršova mostu. V srpnu začala také dlouho očekávaná rekonstrukce Červenohrádecké ulice spojující Újezd s Červeným Hrádkem a opravuje se také část Rokycanské.

Letos Plzeň provedla dvě zásadní akce na tramvajovém tělese – opravy kolejových tratí na Klatovské a Koterovské. Opravy kolejí měly na Klatovské začít již loni, ale nabídková cena z výběrového řízení byla příliš vysoká, proto město muselo akci odložit. Díky odložení opravuje plynárna současně plynové potrubí. „Stavíme až letos, ale za výhodnějších cenových podmínek. Co se týká Koterovské, tramvajová trať byla postavena v roce 1962, poslední opravou prošla v roce 1997. V loňském roce se stav kolejí na trati linky číslo 2 na Světovar prudce zhoršil,“ doplnil náměstek pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule.

„Již na začátku července skončila uzavírka Zborovské ulice, kde Vodárna Plzeň prováděla rekonstrukci kanalizace a vodovodního řadu. V polovině srpna jsme otevřeli novou okružní křižovatku Na Chmelnicích. Podle plánu postupuje budování nové okružní křižovatky u Tyršova mostu, která by se měla otevřít na konci září,“ připomněl primátor města Plzně Pavel Šindelář.

„Snažili jsme se naplánovat většinu dopravních omezení, jak na tramvajových tratí, tak na silnicích, na letní měsíce, kdy je slabší dopravní provoz. V termínu jsme opravili tramvajovou trať na Klatovské, bohužel tramvaje na trať v Koterovské vyjedou až 6. září. Plánovaný harmonogram stavby narušila tropická vedra,“ podotkl Vozobule.

Město ale také investuje do nových dopravních staveb. Zásadní stavbou je okružní křižovatka u Tyršova mostu, nová okružní křižovatka vznikla také Na Chmelnicích, kde se napojí západní okruh. V případě Červenohrádecké ulice, rekonstrukcí město a kraj zásadně přispějí k větší bezpečnosti chodců a cyklistů vybudováním smíšené cyklostezky i samotných řidičů. Vznikne tam totiž nová cyklostezka se smíšeným provozem.

U OC Olympia Plzeň skončily k 28. srpnu opravy okružních křižovatek. První etapa probíhala v úseku mezi velkou a malou okružní křižovatkou u OC Olympie. Druhá etapa byla v úseku od malé okružní křižovatky (včetně – směr na Písek) k další okružní křižovatce ve směru na Starý Plzenec.

Během července nechala také Správa veřejného statku města Plzně opravit povrch vozovky s přilehlými parkovacími stáními v Komenského ulici. Stavba proběhla po částech za úplné uzavírky pro dopravu. Vozovka v Komenského ulici byla již v havarijním stavu. Nový povrch má i ulice K Valše v Liticích. V Liticích na Klatovské ulici zároveň probíhá za úplné uzavírky i oprava mostu přes Litický potok, která by měla skončit začátkem prosince.

V souvislosti s výstavbou západního okruhu byla v létě opravena komunikace, podloží a napojení městského okruhu na silnici II/605 Chebská. V Regensburské ulici byl vybudován nový jízdní pruh pro napojení k okružní křižovatce I/26.

Jaká omezení ještě na řidiče čekají?

Červenohrádecká – rekonstrukce
V srpnu začala dlouhodobě plánovaná rekonstrukce Červenohrádecké ulice spojující Újezd a Červený Hrádek v plzeňském čtvrtém městském obvodě. Investory rozsáhlé stavební akce jsou město Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Stavba, která zahrnuje kompletní rekonstrukci komunikace, vybudování chodníků a cyklostezek, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a přeložky inženýrských sítí, vyjde na téměř sto milionů korun. Opravou projde úsek od křižovatky Hrádecká x Staroveská před křižovatku s ulicí K Fořtovně. Rekonstrukce si vyžádá dlouhodobější omezení v dopravě. Hotovo by mělo být v srpnu 2024. Staveniště předali investoři zhotoviteli 24. června. Stavební práce začaly vytyčením sítí a přípravnými pracemi. V současné době je v realizaci úsek od ulice Staroveská (včetně této křižovatky) až za křižovatku s ulicí Kyšická. Od 5. září bude v rámci této etapy zprovozněna křižovatka s ulicí Staroveskou a úsek prací se posune až ke křižovatce s ulicí Na Lukách (křižovatka blíže k návsi). Tato etapa potrvá až do června 2023.

Tyršův most – okružní křižovatka – do konce září
Na jaře začalo město Plzeň budovat novou okružní křižovatku u Tyršova mostu v Doudlevcích. Na ni navázala oprava povrchu v ulici Edvarda Beneše. Průjezd místem je výrazně omezen, přes Tyršův most ve směru od Radobyčic v době stavby projíždí jen vozy MHD a cyklisté. Automobilová doprava může projet jen jednosměrně z Doudlevec přes Tyršův most do Radobyčic anebo ulicí Edvarda Beneše na Bory, pro druhý směr se používá objízdná trasa. Stavba by měla být hotova na konci září.

Kotkova ulice – do konce listopadu
V době od 11. července až do 30. listopadu bude Vodárna Plzeň opravovat vodovod a kanalizaci v ulici Kotkova, a to v úseku Přemyslova – Husova. Práce probíhají po etapách za úplných uzavírek, kdy v jedné etapě dojde k uzavření křižovatky Kotkova x Husova. V této době bude objízdná trasa vedena ulicemi Emila Škody a Tylova.

Rokycanská ulice – oprava povrchu vozovky
Ředitelství silnic a dálnic České republiky začalo 8. srpna 2022 s opravou Rokycanské ulice ve směru od Prahy do centra v úseku asi 200 metrů nad křižovatkou ulic Masarykova – Rokycanská až k bráně Gambrinus. Po dobu výstavby je omezený průjezd po Rokycanské v obou směrech, snížil se počet jízdních pruhů. Stavba bude probíhat do listopadu 2022.