Novinářka a spisovatelka Lída Rakušanová převzala v Plzni Cenu 1. června

Zveřejněno v Z Plzně
Od - sobota, 1. červen 2024 21:23
Novinářka a spisovatelka Lída Rakušanová převzala v Plzni Cenu 1. června Foto: MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ

Cenu 1. června letos obdržela novinářka Lída Rakušanová. Převzala ji během slavnostního zasedání Zastupitelstva města Plzně, které se koná na počest 1. června 1953, kdy vystoupení Plzeňanů proti měnové reformě přerostlo v otevřené protesty proti vládnoucímu režimu. Cenu město uděluje za významný přínos k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti, za důstojnou obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize.

 

Je mi velkou ctí, že jsem Cenu 1. června letos mohl udělit právě Lídě Rakušanové, která se podílela na fungování československé redakce Rádia Svobodná Evropa. Ta tehdy fungovala jako hlavní zdroj svobodných a objektivních informací, a právě hlas paní Rakušanové se na konci 80. let stal jakýmsi symbolem zásadního zlomu a svobodného Československa,“ řekl během slavnostního ceremoniálu primátor Plzně Roman Zarzycký. Připomněl také, že podstatné jsou však i hodnoty, na nichž činnosti její i ostatních stála. „Svoboda, demokracie, důstojnost a spravedlnost nejsou samozřejmostí. Jsou to hodnoty, které bychom měli chránit i dnes a stavět se k nim zodpovědně,“ doplnil primátor.

Jsem hrdá, že jsem se mohla dostat do skvělé společnosti vzácných a významných držitelů Ceny 1. června. Vyznamenání si velmi vážím a beru jej jako ocenění celé Svobodné Evropy a všech mých kolegů, z nichž velká většina už mezi námi bohužel není, ale jistě by se radovali a ocenění si zasloužili,“ uvedla Lída Rakušanová. Vzpomněla také na silný zážitek z Plzně. „Nikdy nezapomenu na 8. květen 1990, kdy jsem z plzeňského náměstí moderovala přenos České televize u příležitosti oslav osvobození Plzně generálem Pattonem. Já měla tenkrát od režie za úkol sledovat čas. Jenže na scénu vystoupil Honza Vyčítal se svou legendární písní To tenkrát v čtyřicátom pátom. Náměstí šílelo a on musel tuto píseň několikrát opakovat, v té chvíli byl konec jakéhokoliv hlídaní času,“ líčila Rakušanová. Závěrem upozornila, že je stále velmi důležité připomínat si události a činy minulého režimu a nezapomínat na odvahu lidí, kteří projevili svou statečnost a proti režimu se postavili.

Česká novinářka a spisovatelka Ludmila Rakušanová, která publikuje pod zkráceným křestním jménem Lída, se narodila 26. května 1947 v Českých Budějovicích, kde absolvovala Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, následně studovala obor čeština a dějepis na Univerzitě Karlově. V srpnu roku 1968 odešla spolu s Josefem Rakušanem, budoucím manželem, do Francie, poté do Německa. Roku 1969 požádali manželé Rakušanovi o politický azyl a útočiště nalezli v Mnichově. Zde se aktivně zapojili do činnosti československého exilu.
Na mnichovské univerzitě poté Lída Rakušanová vystudovala germanistiku a slavistiku, následně pracovala jako soudní překladatelka, současně i jako externistka v Rádiu Svobodná Evropa (RSE). V roce 1978 se stala redaktorkou v zahraniční a následně ve vnitropolitické redakci RSE se zaměřením nejen na Československo, ale také na země střední a východní Evropy, NATO a EU. Její hlas byl známý též v pořadu Literatura bez censury, který byl věnován knihám zakázaných a samizdatových autorů.
Poté, co v roce 1994 došlo k ukončení činnosti české redakce RSE v Mnichově, se pracovně přesunula do České republiky. Byla novinářkou na volné noze. Pendlovala mezi svým domovem v Bavorském lese a Prahou, kde spolupracovala například s Českou televizí a Českým rozhlasem. Od poloviny 90. let minulého století působila pod jménem Ludmila Rakusan jako korespondentka z Prahy například pro berlínský Der Tagesspiegel, týdeník Rheinischer Merkur, švýcarský list Finanz und Wirtschaft či deník Passauer Neue Presse.
Lída Rakušanová je autorkou několika knih o Václavu Havlovi a demokracii v Evropě. Za svůj život získala mnohá významná ocenění, například Žena Evropy, Umělecká cena česko-německého porozumění, Cena Jana Palacha, Stříbrná medaile předsedy Senátu Parlamentu České republiky a další.

Cena 1. června je od roku 1993 udělována jako připomenutí událostí, které se v Plzni odehrály 1. června 1953, kdy obyvatelé města otevřeně vystoupili proti měnové reformě a vládnoucímu režimu. Největší protesty začaly 1. června v plzeňské Škodovce, která vyplatila mzdy a platy úmyslně předčasně, aby je nebylo nutné vyplácet až po měnové reformě, a výplatu zaměstnanců tak znehodnotila. Hněv pracujících se však později obrátil všeobecně proti pražskému režimu. V závodě se tvořily hloučky nespokojenců, které se před desátou hodinou spojily do davu čítajícího asi tisíc osob. Hloučky demonstrantů se tvořily i v jiných podnicích. Kolem jedenácté se hlavní skupiny spojily a vydaly se směrem do centra na náměstí Republiky, kde se již u radnice vytvořil mnohatisícový dav demonstrantů, k nimž se přidalo také mnoho studentů. Mezi demonstranty bylo dokonce i velké množství členů samotné KSČ. Plzeňské povstání bylo největší z více než 130 stávek a nepokojů, které se odehrály v Československu v prvních červnových dnech roku 1953 po vyhlášení měnové reformy. Jedno z prvních povstání proti komunistickému režimu v Evropě bylo potlačeno za pomoci ozbrojených jednotek Pohraniční stráže, Československé lidové armády, Lidových milicí, StB a vojsk Ministerstva národní bezpečnosti. V průběhu povstání nebyl nikdo zabit, na střelná zranění však zemřeli dva lidé, 200 demonstrantů a 48 členů komunistických represivních složek bylo zraněno. Revoltu Plzeňanů využil režim k zatýkání nejen přímých účastníků, ale i živnostníků ať již bývalých nebo živnost stále provozujících a dalších nepohodlných osob. Více než 330 jich bylo odsouzeno v politických procesech, někteří až na 14 let vězení..

Laureát si Cenu 1. června přebírá na slavnostním zasedání zastupitelstva města Plzně, které se koná vždy v den výročí plzeňských povstání.

Mezi laureáty Ceny 1. června jsou například bývalý prezident Václav Havel, francouzský politolog a historik Jacques Rupnik, spisovatel, publicista a politik Pavel Tigrid, komentátor, publicista a esejista Jefim Fištejn, signatářka Charty 77 Dana Němcová a další.