Obyvatelé regionu si připomenou památku občanů Československa vyhnaných v roce 1938

Zveřejněno v Z regionu
Od - středa, 28. září 2022 15:35
Obyvatelé regionu si připomenou památku občanů Československa vyhnaných v roce 1938 Ilustrační foto: Stanislav Bukovský

Ve čtvrtek 29. září proběhne v 15:00 pietní akt u Památníku občanů Československa vyhnaných v roce 1938 z českého pohraničí, který se nachází u železničního mostu nedaleko silnice z Plzně do Litic. 

Oficiální název památníku zní „Památník občanů Československa vyhnaných z českého pohraničí a všech lidských obětí a útrap, které s touto událostí souvisely“ (dále jen PVČ 1938) a byl realizován Českým svazem bojovníků za svobodu. Potřebné finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace pomohl sehnat Krajský úřad a po komplikovaném jednání s městem o místě vybudování poskytl v roce 2016 též značnou část peněz na jeho stavbu.

Odhalení dokončeného památníku se uskutečnilo 22. září 2016 a bylo spojeno s vysázením deseti mladých symbolických lipových stromků. Od té doby se pietní akce u památníku konají každým rokem.

Památník trvale připomíná silně narušené sousedské vztahy - vlivem tlaku a nacistického fanatismu - mezi Čechy a německým obyvatelstvem především v českém pohraničí, kde v roce 1938 docházelo k násilnostem proti Čechům, střelbě ze zálohy na české četnictvo a k útokům jednotek henleinovců a Sudetoněmeckého freikorpsu na četnické stanice a celnice. Jen na začátku podzimu 1938 bylo zavražděno přes sto strážců našich hranic a zraněno jich bylo přes dvě stě. Po vynuceném odstoupení českého pohraničí nacistickému Německu následovalo pod německým tlakem urychlené vyklízení pohraničí od českého obyvatelstva. Spolu s Čechy vyháněnými ze svých domovů utíkali před Hitlerem do vnitrozemí také Židé a němečtí antifašisté. Vyhnanců bylo dle historických pramenů na 370 000.