Ulice města Plzně nově kontrolují preventisté kriminality z Ukrajiny

Zveřejněno v Z Plzně
Od - čtvrtek, 13. duben 2023 09:37
Ulice města Plzně nově kontrolují preventisté kriminality z Ukrajiny Foto: město Plzeň

Novými pomocníky plzeňských strážníků se stali vybraní Ukrajinci, kteří v západočeské metropoli žijí už řadu let. Asistenti prevence kriminality budou přednostně pracovat s ukrajinskou menšinou. V Plzni, která má jednu z největších průmyslových zón v České republice, dlouhodobě pracují tisíce Ukrajinců a jejich počty stále narůstají.

Cílem programu je pomoci lidem prchajícím před válkou, kteří v Plzni nalezli dočasné zázemí a neumějí se zorientovat v novém prostředí, a rovněž pomoci Policii ČR a Městské policii Plzeň (MPP) s problémy, které s Ukrajinci jen obtížně řeší. „Chceme, aby ukrajinští asistenti přispěli k omezení porušování veřejného pořádku a zvýšili pocit bezpečí obyvatel Plzně. Měli by rovněž působit preventivně a přispět ke snížení počtu spáchaných přestupků a trestných činů. Ze zkušeností z minulých let totiž víme, že asistenti jsou komunitou velmi dobře přijímáni,“ vysvětlil Jiří Winkelhöfer, radní pro oblast bezpečnosti.

Asistenti pomohou uprchlíkům i s překonáním jazykové bariéry při seznamování se s právními normami a vyhláškami města Plzně a s navázáním kontaktu se samosprávou a poskytovateli sociálních služeb.

Podle velitele MPP Petra Nováčka je pro strážníky pomoc asistentů velkým přínosem. „Asistenti prevence kriminality jsou zařazeni na obvodní služebnu ve Skvrňanech, působit budou v centrálním obvodu a podle aktuální situace je nasměrujeme do oblastí s větší kumulací válečných uprchlíků, tedy do okolí ubytoven, obchodních center nebo úřadu práce. Jednou z vytížených lokalit je také okolí Boleveckých rybníků, kde zejména v letních měsících docházelo k vandalství, pytláctví nebo nelegálnímu rozdělávání ohňů,“ popsal Petr Nováček.

Noví pracovníci MPP budou spolupracovat také se školami, které přijaly velký počet ukrajinských žáků. Některé děti totiž zatím neznají nové prostředí a mají problémy se přizpůsobit školnímu systému. Asistenti proto mohou plnit roli průvodců pro nové žáky a pomohou jim se rychleji integrovat. „Denně budou také vyhodnocovat poznatky týkající se bezpečnostní situace ve sledovaných oblastech,“ dodal Jiří Winkelhöfer.

Projekt je realizovaný v rámci mimořádné výzvy Ministerstva vnitra ČR „Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu“. Město Plzeň obdrželo dotaci ve výši 1 milion 65 tisíc korun.