Česko-německý workshop několika fakult odstartoval vývoj modernějších protéz

Zveřejněno v Zdraví & Lifestyle
Od - úterý, 27. červenec 2021 13:05
Česko-německý workshop několika fakult odstartoval vývoj modernějších protéz Zdroj: FZS

Workshop k projektu Výzkumné inovace v protetice se uskutečnil v Plzni na Fakultě zdravotnických studií. Jeho cílem bylo seznámení jednotlivých členů výzkumného týmu z řad Fakulty zdravotnických studií, která je hlavním řešitelem projektu, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Fakulty strojní/Regionálního technologického institutu a THD Deggendorf/Technologický kampus Cham.

IMG 1853Jednotliví členové výzkumného týmu teď budou zpracovávat podklady pro výzkum tak, aby finálním výstupem bylo vyvinutí  nového postupu tvarového, konstrukčního a 3D tiskového řešení pro výrobu zevního protézového lůžka na myoelektrickou protézu horní končetiny.

Navrhování a výroba zevního lůžka aditivní formou se už v rámci protetiky začíná komerčně zkoušet, nedosahuje ale zatím uspokojivých výsledků. Konsorcium přeshraničních partnerů tak má stále velký prostor pro společný technologický výzkum a testování přímo v praxi.

Projekt má z tohoto důvodu silný inovační potenciál a jeho výstupy nakonec mohou najít uplatnění v aplikační sféře, především u malých a středních podniků zaměřených na protetiku v česko-bavorském regionu. Do projektu jsou zapojeni také čtyři významní partneři z oblasti protetiky, kteří umožní testování protézových prototypů na vybrané skupině pacientů - a to Otto Bock ČR s.r.o., Protetika Plzeň s.r.o., OT Süd Orthopädietechnik GmbH a Fachklinik Osterhofen GmbH.

IMG 1854Projekt je v synergii se strategickými dokumenty na regionální, národní a EU úrovni. Odpovídá také strategii ZČU a THD v rozvoji a podpoře multidisciplinárního výzkumu a spolupráce s praxí, což se nejčastěji děje prostřednictvím realizace společných projektů. Na podzim 2021 je naplánován pokračující workshop v rámci projektu, tentokrát v Německu.

Projekt je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, cíl EÚS (Evropská územní spolupráce) 2014 – 2020.

Studijní program Ortotik - protetik se na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni otevírá jednou za 3 roky.

Ortotik - protetik zhotovuje moderní protézy pro lidi po amputaci dolní či horní končetiny a pomáhá jim tak vracet se do života. Vyrábí pomůcky pro lidi s pohybovými potížemi a pomáhá jim tak od bolestí a k návratu ke své práci, sportu a koníčkům. Pracuje s nejmodernějšími technologiemi, s nejrůznějšími materiály.

Autor: Markéta Hallová