Název se mění, poslání zůstává. Seznamte se s profesí porodní báby, asistentky či duly

Zveřejněno v Pro ženy
Od - pátek, 4. červen 2021 14:14
Název se mění, poslání zůstává. Seznamte se s profesí porodní báby, asistentky či duly Foto: FZS

Mezi jedno z nejstarších řemesel na světě patří bezpochyby porodnictví. Porodní báby nebyly nijak zvlášť proškolené, zato ale měly vlastní zkušenosti s porodem. Byly to nejchudší ženy a často i vdovy.

IMG 0671Marie Terezie zavedla mnoho pokrokových reforem a jedna z nich se týkala právě porodnictví. Inspirovala se situací v Holandsku a na začátku 18. století vznikly první soupisy práv porodních bab a jejich přísaha při vykonávání povolání. Později vyšel Generální zdravotní řád pro Království české. V něm byly stanoveny jejich povinnosti ve vykonávané práci. V průběhu třiceti let byla profese přejmenována na porodní asistentku, na konci 20. století na ženskou sestru.

A jaká je vlastně mezinárodní definice porodní asistentky? „Porodní asistentka je člověk, který úspěšně dokončil vzdělávací program porodní asistence, který je založen na základních kompetencích vydaných Mezinárodní konfederací porodních asistentek (ICM) pro základní praxi porodní asistence a v rámci globálních standardů ICM pro vzdělávání porodních asistentek a je uznáván v zemi, kde se nachází; kdo získal požadovanou kvalifikaci pro registraci a nebo legální licenci k výkonu porodní asistence a používání titulu „porodní asistentka“; a který prokáže kompetence v praxi porodní asistence.“

Kdo může povolání porodní asistentky vykonávat a za jakých podmínek?

Podle české legislativy je porodní asistentka plně odpovědný zdravotnický pracovník v péči a porodní asistenci. Stará se o ženy v době těhotenství, porodu a následné péče. Do šesti týdnů se zabývá i zdravotním stavem novorozence i kojence, a může pracovat samostatně i bez dohledu lékaře. Poskytuje také poradenství a vzdělávání předporodní přípravy a sexuální a reprodukční zdraví žen. Může tedy poskytovat péči nejen nezdravotnických zařízeních, ale i v komunitách nebo domácím prostředí.

,,Kompetence porodní asistentky upravuje Vyhláška č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických a jiných odborných pracovníků. Aby mohly porodní asistentky vykonávat svou profesi, musí získat odbornou způsobilost k vykonávání povolání porodní asistentky. To je možné pouze absolvováním nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru,“ říká odborná asistentka Fakulty zdravotnických studií doktorka Eva Hendrych Lorenzová.

DemkovÃPovolání porodních asistentek v České republice není dnes vnímáno se stejnou prestiží jako je tomu například v Německu, Holandsku nebo Velké Británii.

Období socialismu zanechalo na profesi porodní asistence své negativní stopy. Současná doba vyzívá ke znovuzavedení plošné komunitní péče porodních asistentek pečujících o ženy těhotné, rodící, ale i ženy v šestinedělí nebo gynekologicky nemocné. Odhaduje se, že v současné době pracuje asi 90% porodní asistentek v nemocničních zařízeních a jen asi 10% porodních asistentek je v komunitním prostředí.

Jaká je příprava a studium porodní asistentky na FZS v Plzni?

,,Na Fakultě zdravotnických studií začínáme v prvním ročníku praxí, protože k nám dívky nastupují z různých škol, s různými zkušenostmi, tak abychom je sjednotili a uvedli do kontextu. Praxi mají ve zdravotních zařízeních, jako jsou dětské domovy, azylové domy pro ženy a matky a děti v tísni. Ale i třeba v domovech důchodců, aby studentky viděly život od začátku až do konce. Později navazujeme odbornými praxemi. Začínáme v gynekologických ambulancích, později navazuje péče v lůžkových odděleních, kdy se starají o ženy po operacích nebo ženy s rizikovým těhotenstvím. Zaměřují se na jejich potřeby. Ve 2. ročníku jdou studentky k prvním porodům. Ve škole máme mnoho sofistikovaných modelů, které mohou využít pro trénink. Později jdou na novorozenecké oddělení. Začínáme vždy fyziologií. Ve 3. ročníku, už navazujeme různými riziky a patologiemi, takže rizikové těhotenství, nepravidelný porod a dětská JIP.  Ale v komunitní péči máme ještě rezervu. Je to jeden z našich cílů do budoucna,“ dodává Eva Hendrach Lorenzová z Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni.

Autor: Markéta Hallová