Plzeňský historik představí rozsáhlý životopis Jana Amose Komenského

Zveřejněno v Kultura ZAK
Od - sobota, 23. březen 2024 06:40
Plzeňský historik představí rozsáhlý životopis Jana Amose Komenského Ilustrační foto: Peggy Kýrová

Jan Amos Komenský - Poutník na rozhraní věků. Tak se jmenuje nová monografie o životě a díle Učitele národů. Knihu zpracoval plzeňský historik a pedagog Jan Kumpera, který ji představí veřejnosti v Polanově síni Knihovny města Plzně v ulici Bedřicha Smetany ve středu 27. března.

Dílo bylo vydané letos v lednu v Muzeu Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě a navazuje na životopisnou knihu o Komenském Jana Kumpery z roku 1992. Edice je zásadně přepracovaná, aktualizovaná a doplněná o výsledky výzkumu za posledních 30 let. „Život Jana Amose Komenského představuje ve 13 kapitolách, v nichž lze sledovat nejen jeho osudy, ale také dění v tehdejší Evropě. Jedná se o nejrozsáhlejší knihu o Učiteli národů v češtině za posledních sto let. Na její představení bych chtěla pozvat nejen příznivce historie, ale také širokou veřejnost, která tak blíže pozná výraznou osobnost našich dějin,“ sdělila Eliška Bartáková, radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče.

Jan Amos Komenský je významnou postavou evropské historie a velmi nás tak těší, že se tato událost uskuteční právě v Knihovně města Plzně. Návštěvníky s tímto rozsáhlým dílem seznámí jeho autor, přední plzeňský historik a pedagog Jan Kumpera. Akce začíná v 17:00 a vstup na ni je zdarma,“ uvedla ředitelka Knihovny města Plzně Helena Šlesingerová.

Jan Amos Komenský zvaný "Učitel národů" byl poslední biskup českých a moravských exilových sborů Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů. Narodil se 28. března 1592 na Moravě, přesné místo není známo. Během svého života si získal renomé především jako pedagog, respektive teoretik pedagogiky, a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filozoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Už za Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky. Od roku 1628 byl Komenský jako nekatolík nucen působit v exilu. Jeho literární činnost je mimořádně obsáhlá tematicky různorodá a žánrově pestrá. Do obecného povědomí se zapsal také jako autor nejslavnějšího česky psaného díla 17. století s názvem Labyrint světa a ráj srdce. Když byl v roce 1648 uzavřen vestfálský mír, a tím skončila třicetiletá válka, skončily též naděje českých exulantů na návrat do vlasti. Komenský se loučil s vlastí a církví dalším dodnes velmi známým spisem Kšaft umírající matky jednoty bratrské. Komenský zemřel 15. listopadu 1670 v nizozemském Amsterdamu, pochován je v Naardenu.