VIDEO: Děti jsou ve speciální škole spokojené

Zveřejněno v Video ZAK
Od - pondělí, 26. únor 2024 19:17

Média

K dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, s poruchami autistického spektra, tělesného, smyslového nebo mentálního postižení je třeba se přistupovat s citlivým, ale vytrvalým přístupem. Od mateřinky, přes základní až po praktickou výuku se jim ve speciální škole věnuje odborný tým pedagogů. Instituci pro speciální vzdělávání najdete v Plzni, v Macháčkově ulici. Dětem s postižením se věnují už od předškolního věku.

"Máme zde dvě třídy mateřské školy pro 20 dětí, 10 tříd základní školy a základní školy speciální a 4 třídy střední školy. Součástí naší školy je také speciální pedagogické centrum (SPC), které je školským poradenským zařízením pro děti s kombinovanými vadami, pro děti s autismem a pro děti s tělesným postižením na území celého Plzeňského kraje," popsala ředitelka školy Karla Adámková.

Základem je vytvořit dětem strukturovaný režim dne, který si připomínají a udržují pomocí různých pomůcek. Dětem je třeba věnovat i po fyzické stránce při speciální individuální tělesné výchově. "Většinou se věnujeme bazální stimulaci, senzorické integraci. Děti chodí cvičit rády, myslím, že si to užívají, hodně je motivujeme," popsala ergoterapeutka Vladimíra Frouzová.

Pokud si děti osvojí základní dovednosti a zvládnou denní režim, dostane se jim i odpovídajícího středního vzdělání. "U nás se připravují v předmětech jako je rodinná výchova nebo péče o domácnost. Klademe důraz na to, aby byly soběstačné, aby zvládaly sebeobsluhu a případně mohly nastoupit v nějakých pomocných profesích a uplatnily se na trhu práce, ať už v chráněné dílně nebo někde na pracovištích, kde jim budou vytvořeny vhodné podmínky," doplnila vedoucí učitelka SŠ Dagmar Marvánková.

Tento střední stupeň je zakončen závěrečnou zkouškou, která reflektuje individuální schopnosti žáků a je přizpůsobena speciálním požadavkům. Děti, které by běžná společnost vyřadila kvůli jejich postižení, mají v této instituci šanci na začlenění do společnosti způsobem, který jim vyhovuje. A co je nejdůležitější, děti jsou ve škole spokojené.

 

VIDEO: Děti jsou ve speciální škole spokojené Zdroj: OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň