ZČU bojuje proti alkoholu v těhotenství

Zveřejněno v Zdraví & Lifestyle
Od - úterý, 25. květen 2021 07:37
ZČU bojuje proti alkoholu v těhotenství Foto: FZS

Konzumace alkoholu v těhotenství má zásadní vliv na vrozené vady dítěte. Toto poselství a další informace předávaly 17. května v ulicích města Plzně studentky oboru Porodní asistence Západočeské univerzity v Plzni. Konzumace alkoholu v těhotenství má zásadní vliv na vrozené vady dítěte. Toto poselství a další informace předávaly 17. května v ulicích města Plzně studentky oboru Porodní asistence Západočeské univerzity v Plzni.

fzsFakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni přišla tento měsíc s projektem Stop alkoholu v těhotenství a připojila se tak k iniciativě Univerzity Karlovy, která celou akci iniciovala. "Měsíc květen je na fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni měsícem lásky, a to především lásky k sobě a lásky k dětem. Proto jsme se rozhodli implementovat kampaň týkající se fetálního alkoholového syndromu, tedy informovat veřejnost, maminky, ale i obecně veřejnost o tom, co alkohol může způsobovat v těhotenství. Zároveň se snažíme prostřednictvím této kampaně edukovat o zdravém těhotenství," uvedla proděkanka FZS Alena Lochmannová.

Osvěta probíhá především prostřednictvím odborných přednášek, které se vysílají online. Ty nejdůležitější informace lze ale dohledat také na Youtube kanále FZS. "Alkohol je pro miminko v bříšku vždycky buněčný jed, který prochází přes placentu," podotkla odborná asistentka FZS ZČU Eva Hendrych Lorenzová.

V pondělí 17. května se studentky oboru Porodní asistence vydaly do ulic informovat nejen maminky o nebezpečí plynoucí z konzumace alkoholu v požehnaném stavu. "Vědí o tom, že v těhotenství by alkohol neměl být úplně na prvním místě, ale konkrétně o fetálním alkoholovém syndromu nevědí," potvrdila studentka oboru Porodní asistence FZS ZČU Kristýna Mislerová. "Fetální alkoholový syndrom znamená soubor mentálních a tělesných vad, které se vyvinou u plodu v těhotenství pod vlivem příjmu alkoholu," doplnila Hendrych Lorenzová.

187146185 4519265621451655 2361217644377092473 nŽádná míra alkoholu v těhotenství není bezpečná. Tři čtvrtiny oslovených těhotných žen by se alkoholu podle Mislerové vzdaly, kdyby o tomto problému věděly. "Většina se nechá informovat a právě jsou pak zaskočené, když jim ukážeme třeba i fotky, srovnání, jak pak to miminko vypadá a pak jak se dozvědí, jak to miminko vlastně i trpí," upřesnila.

Statistiky uvádějí, že až třicet procent evropských žen v těhotenství konzumuje alkohol a Česká republika bohužel nepatří k výjimkám. "Obecně se ví, že největší postižení toho plodu je, když je zasažen v prvním trimestru těhotenství, kdy se vyvíjí všechny orgány. Je to novorozenec často nižší porodní váhy, menšího vzrůstu, oči jsou často, je tam užší oční štěrbina, není tady nosní rýha, úzký horní ret, nízce posazená hlava, kratší krk," popsala Hendrych Lorenzová. Kromě fyzických abnormalit však alkohol v těhotenství způsobuje především postižení nervové soustavy a mozku. "Nejzávadnější problémy u dětí, které byly zasaženy alkoholem v těhotenství, jsou na úrovni mozku, kdy rozeznáváme časté epileptické záchvaty, ale také poruchy v chování, poruchy učení," dodala Hendrych Lorenzová.

Až 3000 novorozenců se každý rok v České republice narodí se zdravotními komplikacemi a deformitami způsobenými pitím alkoholu v těhotenství. Z toho se zhruba u 300 novorozenců plně rozvine fetální alkoholový syndrom provázený závažnými poruchami nervového systému, deformitou obličeje, poruchami růstu.