Nejlepší doplňková léčba? Animoterapie!

Zveřejněno v Pro ženy
Od - pondělí, 28. červen 2021 12:17
Nejlepší doplňková léčba? Animoterapie! Foto: FZS

Soužití lidí a zvířat ovlivňuje mnoho tělesných i duševních stavů a má na člověka pozitivní vliv. Jen si to představte, kolik zážitků jste prožili v dětství se svým psem, kočkou nebo třeba koněm. Přesně tento pocit pohody, klidu a bezpečí, který nám zvířata dávají, se používá v animoterapii. I té se věnují na Katedře rehabilitačních oborů na Fakultě zdravotnických studií ZČU.

pes 2

Animoterapie patří v současné době k alternativním metodám fyzioterapie a práce s lidmi, u kterých kontakt se zvířaty zlepšuje jejich psychické, fyzické či sociální zdraví. Kontakt se zvířaty je pro mnohé blahodárný, ať už se jedná o práci se psem, koněm, kočkou či jiným zvířetem. Mezi nejznámější druhy animoterapie patří léčba pomocí psa (canisterapie), koně (hipoterapie), nebo třeba kočky (felinoterapie).

Mnohé asi překvapí, že další zvířata vhodná na animoterapii jsou například hlodavci, želvy, hadi nebo různí exotičtí obojživelníci a plazi. I pouhý chov těchto tvorů má na některé lidi antidepresivní účinky, rozvíjí jejich sociální cítění a poznání.

Animoterapie je formou sociální rehabilitace, kterou je možné kombinovat s jinými formami terapie koordinované odborníky, tedy například logopedy, fyzioterapeuty, pedagogy nebo psychology. Animoterapie je využívána v sociálních službách, asistenčních službách pro zdravotně postižené, i v některých nemocničních odděleních formou návštěv canisterapeutických psů.

„Velmi zjednodušeně řečeno, pojmem animoterapie rozumíme pozitivní až léčebné působení zvířete na člověka. Ať už nám jde o zlepšení paměti, motoriky, komunikace nebo zmírnění stresu, je tu zvíře vždy v roli prostředníka, tzv. koterapeutaříkají k animoterapii  odborníci z Katedry rehabilitačních oborů, Fakulty zdravotnických studií ZČU.

A jak zvířata pomáhají? Terapie se psem, kočkou či koněm pomáhá aktivovat poznávací funkce, zlepšovat náladu, vzbudit emoce, upevňovat paměť, posilovat komunikační schopnosti verbální i neverbální formou. Může být také prostředkem pro znovuzískání motivace k pohybu a tím navýšení motorických schopností pacienta.

Animoterapie je tak skvělým doplňkem pro fyzioterapii a může se stát dalším krokem k návratu do běžného života pacienta či zlepšení stavu člověka s trvalým postižením.

pesZvíře umí vyvolat v člověku silné emoce

Zvířata mohou napomáhat psychické stimulaci, rozvoji sociální komunikace či mohou uspokojovat potřeby bezpečí a jistoty. Prostřednictvím zvířete se snadněji navozuje terapeutický vztah mezi terapeutem a klienty, kteří jsou uzavření do sebe. Tito klienti se díky animoterapii dokáží naučit vyjadřovat své emoce, radost, těšení se na přítomnost zvířete, a podobně. Zvířata pomáhají prožívat pocity emocionálního uspokojení a naplnění jak u lidí zdravých, tak u lidí zdravotně postižených.

Canisterapie je vhodná pro zlepšení psychosociálního zdraví u lidí s mentálním, smyslovým či tělesným postižením, je vhodná u lidí s pocitem osamělosti, nejistoty, depresí a podobně. Ne vždy je ale vhodná, například u lidí, kteří trpí tzv. kynofobií, tedy strachem ze psů, také u lidí s alergií na zvířecí srst, u těch co trpí astmatem bronchiale, při otevřených ranách nebo poruchách imunitního systému. Je ale nutné respektovat přání klienta, kontakt se psem se musí řídit jeho přáním.

,,Animoterapie je indikována u lidí s určitými psychologickými, citovými či sociálně integračními poruchami a problémy, stejně jako v rámci určité motivace k dalšímu rehabilitačnímu procesu, jež zahrnuje například fyzické onemocnění, kdy kontakt se zvířetem může dodat určité odhodlání k pokračování v terapii,“ doplňuje odborná asistentka Fakulty zdravotnických studií Iva Hereitová.

Autor: M. Hallová