Fakulta zdravotnických studií chce zefektivnit přípravu zdravotnického záchranáře na konfliktní situace u Zdravotnické záchranné služby

Zveřejněno v Zdraví & Lifestyle
Od - úterý, 20. červenec 2021 16:08
Fakulta zdravotnických studií chce zefektivnit přípravu zdravotnického záchranáře na konfliktní situace u Zdravotnické záchranné služby ilustrační, pixabay

Záchranáři pracují v prostředí s vysokou frekvencí slovních i fyzických útoků. Bohužel, nejčastěji právě ze strany samotných pacientů. Pro zvýšení bezpečnosti personálu Zdravotnické záchranné služby (ZZS) jsou doporučeny výcviky v sebeobraně. Tato výuka probíhá například v akreditovaných studijních programech středních a vysokých škol.

2Publikace s názvem Innovation and Injury Prevention in Teaching Professional Self‑Defensefor IRS Specialized Professions autora Václava Beránka z Fakulty zdravotnických studií je anglicky psaným odborným textem z prostředí biomechaniky ve výuce profesní sebeobrany pro personál ZZS. Výuka je tvořena pohybovými akcemi, kde klíčovým komponentem je úder horní končetinou.

Jaký je cíl publikace a komu je určena? ,,Hlavním cílem mé publikace je prevence rizik zranění ve výuce/kurzu profesní sebeobrany u studentů středních a vysokých škol. Publikace je určena jak vyučujícím studijních předmětů na vysokých školách a taktickým koučům, tak také studentům středního a vysokého školství,“ říká autor publikace Václav Beránek.

Upravené, aktualizované informace mohou využít zejména vyučující, kteří chtějí rozšířit své vědomosti v oblasti teorie sebeobrany a vzdělávat tak své studenty. “Publikace by měla svým čtenářům poskytnout vhled do širších pedagogických souvislostí v prevenci zranění u kurzů profesní sebeobrany a srozumitelnou formou představit biomechanické principy frekventovaných pohybových akcí a výsledky měření realizovaných studií s orientací na hodnocení impaktních sil v bojových systémech,“ upřesňuje Václav Beránek. Vybrané informace z nejrůznějších oblastí bojových systémů mohou snáze umožnit chápání širších aspektů výcviku i sportovní přípravy.

FZS zcÌŒu obaÌ lka verzePublikace také představuje výsledek šetření úrazovosti ve výuce speciální tělesné výchovy v rámci vybrané střední školy se zaměřením na výuku profesní sebeobrany, didaktické nástroje pro zvýšení bezpečnosti studentů během výuky/kurzu profesní sebeobrany včetně doporučeních k první pomoci. V poslední kapitole je navržena inovace výcviku formou metodické řady, kde autor představuje snížení rizik zranění a respektuje výkonnostní možnosti účastníků kurzů sebeobrany pro zdravotnický sektor.

Autor má zkušenosti z řadou odborných publikací na příbuzná témata profesní sebeobrany a bojových umění. ,,Klíčová je edukace zdravotnického personálu v profesní sebeobraně v kontextu rizik zranění. S pomocí mé předchozí studie jsou čtenáři seznámeni s pohybovou akcí úderu horní končetinou, který vykazuje nejvyšší frekvenci v bojových soutěžích a je nejčastější příčinou zranění pro oblast hlavy. Hodnocení pravděpodobnosti dosažení prahové hodnoty síly úderu pro kostní tkáň obličeje přináší další zajímavé informace pro lektory a taktické kouče s aplikací do výcviku budoucích absolventů studijního programu Zdravotnický záchranář,” dodává Vedoucí Katedry rehabilitačních oborů Fakulty zdravotnických studií. Václav Beránek působil jako zástupce vedoucího katedry Záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví a předseda Akademického senátu FZS. Od roku 2021 je vedoucím Katedry rehabilitačních oborů Fakulty zdravotnických studií. Je studentem doktorského programu Kin antropologie při FTVS / UK. Ve výzkumné a publikační činnosti se specializuje na oblast Kinantropologie a sportovní biomechaniky a je držitelem 3. Danu v Jiu-jitsu, 2. Danu v Aikido.

Autor: M. Hallová