Fakulta zdravotnických studií zkvalitní běžný život zdravotně postiženým a chronicky nemocným

Zveřejněno v Zdraví & Lifestyle
Od - středa, 26. květen 2021 20:57

Zařadit vhodné pohybové aktivity do každodenního režimu a zlepšit tak soběstačnost. To je cílem projektu s názvem Pohybové edukační akce pro zdravotně postižené, který právě odstartoval na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).

IMG 2575Konkrétně se jedná o školu zad vozíčkářů, výuku prvků sebeobrany pro lidi po amputaci končetiny, nebo nejrůznější formy cvičení, terapií a aktivity zahrnující třeba jógu nebo chůzi s hůlkami.

“Naši lektoři se budou intenzivně věnovat osobám po amputaci končetiny, ablaci prsu, vozíčkářům, ženám s komplikacemi po císařském řezu, dětem se získanými vadami nohou. Také těm, u kterých je diagnostikována porucha učení či dospělým klientům s chronickou bolestí ramen, metabolickým kardiovaskulárním syndromem, nebo například lidem s roztroušenou sklerózou,” uvedl výčet cílových skupin projektu děkan Fakulty zdravotnických studií ZČU Lukáš Štich.

Jedenáct skupin studentů absolvuje pod vedením lektorů z řad odborných asistentů fakulty do konce roku letošního roku dvanáct lekcí řízené pohybové aktivity. Další dvě skupiny se budou vzdělávat individuálně ve čtyřech lekcích.

Jednotlivé lekce budou probíhat mimo jiné v prostorách fakulty. “Vedle klasických odborných učeben disponujeme speciálně vybavenou místností na stimulaci vestibulárního, proprioceptivního a taktilního vnímání. Tato učebna je plně využitelná pro aktivity vhodné pro skupinu dětí s poruchami učení,” uvedla vedoucí Projektového oddělení FZS Markéta Maurer.

Projekt Pohybové edukační akce pro zdravotně postižené je realizován za finanční podpory programu Ministerstva zdravotnictví ČR “Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2021".

Autor: Markéta Hallová