Zobrazení položek podle značky: ZČU Plzeň

Didaktici ZČU sestavili doporučení pro online výuku na dálku

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) vytváří s ministerstvem školství (MŠMT) podpůrné materiály pro zajištění online výuky na dálku v době koronavirové epidemie. Fakulta pedagogická spolupracovala s odborníky na distanční vzdělávání, s nimiž sestavila desatero zásad pro tuto výuku. 

„Chtěli jsme učitelům nejen nabídnout užitečné nástroje pro on-line výuku, ale podpořit je také z hlediska metodiky. Zaměřili jsme se na možné problematické momenty a vytvořili jsme několik doporučení, jak o on-line výuce přemýšlet a jak k ní přistupovat,“ říká Lucie Rohlíková, vedoucí oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání, které ve spolupráci s Fakultou pedagogickou ZČU připravilo přehlednou infografiku s metodickými poznámkami pro vysokoškolské učitele. Do určité míry jsou užitečné i pro učitele základních a středních škol. Učitelské virtuální komunity je sdílejí na sociálních sítích a vnímají jako dobrý podnět pro reflexi před zahájením on-line výuky.

Západočeská univerzita ruší výuku

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ruší Západočeská univerzita v Plzni s účinností od 11. března 2020 do odvolání kontaktní výuku. Zrušen je také reprezentační ples a další akce převyšující 100 účastníků.

Studenti Západočeské univerzity vystavují své práce na Hradě

V Rožmberském paláci na Pražském hradě je od 27. února k vidění expozice věnovaná třicátému výročí obnovení diplomatických vztahů mezi Státem Izrael a tehdejším Československem. Představuje výtvarné práce, které vytvořili studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pod vedením ilustrátorky a pedagožky Renáty Fučíkové. Výstava nazvaná Záhadné pouto potrvá na Pražském hradě do konce dubna, poté zamíří do dalších míst v České republice. Jednou ze zastávek bude i Plzeň.     

Tramvaj bez řidiče. Studenti představili svou vizi městské kolejové dopravy

Jak by mohla vypadat tramvaj, která bude za tři desítky let brázdit ulice měst? Na to svými návrhy autonomních tramvají odpověděli studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara společně se svými kolegy z fakult strojní, zdravotnických studií a ekonomické. Svoji vizi budoucnosti městské kolejové dopravy zpracovali studenti v rámci mezifakultního výukového projektu DESING+, probíhajícího každoročně na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU).

Studenti Sutnarky navrhli pro fakulty ZČU pouzdra na senzory

Studenti ateliéru Produktový design Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara navrhli pouzdra určená pro IoT senzory teploty a vlhkosti. Spolupracovali s Fakultou elektrotechnickou, která stojí v čele celouniverzitního projektu SmartCAMPUS ZČU. O návrzích budou hlasovat studenti, zaměstnanci a veřejnost na facebookovém profilu projektu. Vítězný návrh bude vyroben a umístěn do laboratoří a učeben fakult ZČU podle jejich potřeb.      

Do čela Fakulty pedagogické byl symbolicky uveden nejmladší děkan v historii

Děkan Pavel Mentlík byl v tomto týdnu symbolicky uveden do své funkce v čele Fakulty pedagogické (FPE) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Je zároveň oficiálně nejmladším děkanem v historii této fakulty.

Studentka Lucie poskytla první pomoc zraněné seniorce

Studentka Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni Lucie Jindrová pomohla třiaosmdesátileté ženě, která v centru Plzně upadla a zranila se. Za to, jak se studentka zachovala, jí rektor poděkoval při osobním setkání na rektorátu.

Žáci dětské univerzity poznali kybernetiku i mechaniku

Celkem 73 dětí z obou stupňů základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií navštěvovalo od října Dětskou univerzitu, kterou pro ně tentokrát připravila nejen Fakulta pedagogická (FPE), jako v předchozích letech, ale společně s ní také Fakulta aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni. Nabídka kurzů se tak rozšířila o nové disciplíny. Ve čtvrtek 6. února převzaly děti osvědčení o absolvování.

Nepotřebné knihy poslouží vězňům

K Mezinárodnímu dni darování knihy, který připadá na 14. únor, pořádá Univerzitní knihovna Západočeské univerzity sbírku knih. Od pondělí 10. do pátku 14. února mohou lidé přinášet knihy do jakékoliv její pobočky. Darované publikace knihovníci předají do knihovny Věznice Plzeň.

Studenti zdravotnických studií budou besedovat s lékaři. Mají tak získat lepší praktické informace

Jedinečnou příležitost doplnit si informace získané při studiu budou mít studenti Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. Pravidelně se totiž budou setkávat s významnými lékaři z Plzeňského kraje.

Mobilní aplikace mapuje a rozpoznává houby. Na vývoji se podílel i student ZČU

Automaticky rozpoznávat houby, mapovat je a sdílet souřadnice s ostatními uživateli, to vše umí aplikace SWAMPEATLAS. Na její tvorbě se podílel také Lukáš Picek, student Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Aplikace je finálním výstupem stejnojmenného oceňovaného projektu. Dokáže rozpoznat téměř 1400 druhů hub a v Dánsku, pro které vznikla, se díky ní a jejím uživatelům dokonce podařilo zachytit i vzácné druhy hub.

Západočeská univerzita otevře své dveře veřejnosti

Prohlídky vysokoškolského prostředí připravilo osm jejích fakult, uskuteční se v termínu od 22. do 29. ledna. Zváni jsou nejen středoškoláci, ale i jejich rodiče. ZČU je důležitou vzdělávací institucí v Plzeňském kraji, založena byla v roce 1991, má devět fakult, 62 kateder a 130 studijních oborů. Moderní univerzitní kampus navštěvuje 11 tisíc studentů, součástí jsou i špičková výzkumná centra.

Vědci z katedry informatiky a výpočetní techniky vyvíjejí systém na pomoc diabetikům

Tomáš Koutný a Martin Úbl z katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni vyvíjí platformu, která umožňuje vývoj a ověření správné činnosti algoritmů pro řízení inzulínové pumpy diabetických pacientů.
[caption id="attachment_145006" align="alignleft" width="225"] Martin Úbl (vpravo) přebírá ocenění. Foto: ZČU[/caption]

„Na současných algoritmech, které počítají množství inzulínu k doručení do podkoží pacienta, odkud se inzulín vstřebává dál, je stále ještě co vylepšovat. Diabetický pacient se musí snažit udržet si koncentraci glukózy v krvi v určitém rozsahu. Ani moc nízkou, ani moc vysokou. Naším cílem je, aby existovaly algoritmy, které dokáží udržet optimální glykémii diabetika po co nejdelší dobu. Ať už je vytvoříme my, anebo někdo jiný,“ říkají Tomáš Koutný a Martin Úbl.

Aprobovaných učitelů informatiky je v kraji velký nedostatek

Více než učitelů v základních a středních školách v Plzeňském kraji vyučujících informatiku, nemá potřebnou aprobaci. Fakulta pedagogická Západočeské univerzity, která má obor učitelství informatiky přes 20 let, to chce změnit.

Jaká témata žáci nedokážou pochopit, zjišťovali na Západočeské univerzitě

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni spolu se 160 učiteli z celé země definovala kritická témata ve výuce přírodopisu, zeměpisu a fyziky pro 6. třídu a chemie pro 8. a 9. ročník. Tříletý projekt Didaktika - Člověk a příroda A, financovaný EU, má zvýšit odbornost učitelů. Končí letos a do pololetí 2020 vyjde pět monografií pro učitele, které obsahuj výukové moduly s úlohami sloužícími k překlenutí 24 kritických témat. Informovala o tom Klára Vočadlová, vedoucí oddělení geověd centra biologie.

Západočeská univerzita má nového profesora

Sedmdesát nových profesorů převzalo ve středu 18. prosince z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy jmenovací dekrety. Jedním z nich byl Petr Zeman z Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU).